Počeo upis dece u PU “Naša radost”

Upis dece u PU “Naša radost” za radnu 2022./2023. godinu počeo je danas i trajaće do 30. aprila, a vršiće se isključivo elektronskim putem na portalu e-Uprave i putem sajta www.nasaradost.edu.rs. Broj dece koja će biti upisana zavisiće od smeštajnog kapaciteta predškolske ustanove.

U jaslenu grupu mogu da se upišu deca rođena 2020./2021. godine koja će od septembra napuniti najmanje 12 meseci starosti, dok će se u vrtićke grupe upisati deca rođena u periodu od 2017. do 2019. godine. U pripremne predškolske grupe u trajanju od 5 časova upisaće se mališani rođeni od 01.03.2016. do 28.02.2017. godine, a roditelji odnosno drugi zakonski zastupnici koji konkurišu, treba u zahtevu za upis da naglase da su zainteresovani za pomenuti oblik rada.

Roditelji, odnosno zakonski zastupnici nisu u obavezi da prilažu dokumentaciju, osim one koja se odnosi na dokazivanje posebnog statusa ili pripadanje osetljivim grupama (samohrani roditelji, roditelji koji nisu državljani Srbije, deca žrtava nasilja u porodici, deca sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, korisnici socijalne pomoći, deca trećeg i četvrtog reda rođenja i dr.), koja se šalje na mejl komisijazaupis@gmail.com. Nakon prijave, roditelji će dobiti povratni mejl kao dokaz o prijemu dokumentacije.

Preliminarne liste upisa biće istaknute na objektima PU “Naša radost” 15. juna, a žalbeni rok na odluku je 22. jun.