Od 1. septembra besplatan vrtić za više od 4.500 dece

Na 88. sednici Gradskog veća Grada Subotice usvojene su i upućene Skupštini na usvajanje dve tačke dnevnog reda koje se odnose na pomoć i podršku roditeljima u vidu naknade troškova boravke dece u Predškolskoj ustanovi „Naša radost”, čiji je osnivač Grad, ali i privatnim predškolskim ustanovama u Subotici.

„Doneo sam odluku da od 1.septembra ove godine Grad u potpunosti snosi troškove boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“, i vrtićima pri osnovnim školama u Čantaviru i Đurđinu. Takođe, sufinansiraćemo deo troškova za decu u verifikovanim privatnim predškolskim ustanovama sa teritorije Grada Subotice, čiji roditelji ili drugi zakonski zastupnici ispunjenjem uslova iz Odluke ostvaruju ovo pravo, i to u visini od 10.000 dinara.“ – istakao je gradonačelnik Stevan Bakić.

Ovo pravo u privatnim vrtićima stiču deca čija su oba roditelja zaposlena, državljani su Srbije i imaju ukupan mesečni prihod do 200.000 dinara.

„Stabilnim finansijama, dobrom racionalizacijom budžetskih sredstava i postavljanjem prioriteta omogućili smo, tako, za više od 4.500 naših najmlađih sugrađana besplatan boravak u vrtićima „Naše radosti“, uz sve druge socijalne usluge koje plaćamo na nivou grada – od personalnih asistenata, do dnevnog boravka za decu i mlade ometene u razvoju, usluge stanovanja uz podršku, kao i pomoći trudnicama i majkama za rođenje prvog deteta.“ kazao je gradonačelnik i naglasio:
„Ova odluka u skladu je sa nacionalnom politikom podizanja nataliteta u Srbiji, ali i podizanja standarda i kvaliteta života. Obezbedićemo podršku subotičkim porodicama u našem gradu u skladu sa nacionalnom politikom republike Srbije“.