Servisne informacijeAktuelno

Tretman odraslih komaraca sprovodiće se od 12. do 18. septembra

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Grada Subotice, obaveštava građane da će se tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje sprovesti u periodu od 12. do 18. septembra u vremenu od 18 do 23 časa, prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.

Tretman će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Aleksandrovo, Bajnat, Prozivka, Palić, Hajdukovo, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Bikovo, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije “deltametrin”. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana.

Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana, a mape sa lokacijama na kojima će se vršiti tretman dostupne su na Fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ doo Sombor, a telefon za sve dodatne informacije je 025/515-50-55.