Skupština grada jednoglasno podržala besplatan i subvencionisan boravak dece u vrtićima

Odbornici Skupštine grada su na današnjoj 38. redovnoj sednici diskutovali o ostvarenju gradskog budžeta u prvoj polovini tekuće godine, stepenu realizacije programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća i o odluci o raspodeli dobiti koja je ostvarena protekle godine. Kao najvažnija tačka dnevnog reda bio je besplatan boravak mališana u vrtićima „Naše radosti“.

Skupština je jednoglasno izglasla odluku kojom se podržava predlog da grad Subotica preuzima sve troškove smeštaja dece u PU “Naša radost” i vrtićima koji se nalaze u sklopu osnovnih škola u Čantaviru i Đurđinu, i prihvatila subvencionisanje verifikovanih privatnih vrtića u iznosu od 10.000 dinara po detetu, za one čija su oba roditelja državljani RS, zaposleni i imaju ukupna mesečna primanja manja od 200.000 dinara.

“Ovo je još jedna dobra odluka i jedan veliki iskorak u oblasti socijalne zaštite. Takođe, Subotica je drugi grad u Srbiji koji je od 1. januara ove godine uveo paćanje usluge ličnih pratilaca i personalnih asistenata, i to za korisnike Dnevnog boravka za odrasla lica koji je pri Domu za decu ometenu u razvoju “Kolevka”, kao i usluge stanovanja deci u “Kolevci”. Tu je i pomoć trudnicama i majkama za rođenje dece. Sve ove odluke su u duhu politike naše države, a koje se donose u cilju podizanje nataliteta, standarda života mladih bračnih parova i celokupnog kvaliteta života. Sledeći korak koji ćemo preduzeti za naše najmlađe sugrađane je rekonstrukcija objekata u kojima su smešteni, a razmišljamo i o proširenju smeštajnih kapaciteta PU “Naša radost”. Manjak smeštajnog kapaciteta u našim vrtićima nam je pokazatelj da se u našem gradu rađa sve više dece, stoga ćemo učiniti sve što možemo da svi oni imaju gde da borave.” – kazao je gradonačelnik Stevan Bakić.

Za besplatan i subvencionisan boravak dece u državnim i privatnim vrtićima, Grad je iz budžeta opredelio sredstva u visini od 165 miliona dinara koja će biti utrošena za period od godinu dana, odnosno od 1. septembra 2023. godine do prvog dana devetog kalendarskog meseca naredne godine.

“Odluka je doneta planski i sistemski, a ne da bi ona bila ukinuta za godinu dana. Odluka je dugoročna, i nju samo može dodatno da osnažimo. Na primer da se narednih godina subvencija za verifikovana privatne vrtiće sa deset hiljada poveća na dvadeset hiljada dinara, što ćemo u budućnosti razmatrati u skladu sa budućim budžetom grada.” – dodao je Bakić.

Za besplatne vrtiće na teritoriji Subotice, pozitivno su glasali svi odbornici, ali su iz redova opozicije izneli i pojedine zamerke.

“Imali smo primedbu koja se odnosi na pitanje – Zašto se do sada ovaj predlog nije našao pred odbornicima Skupštine? Stičemo utisak da je ovo uvod u kampanju koja predstoji, a koja po našem mišljenju za SNS nije ni prestajala. Mislimo da je uvođenje ovih beneficija moglo i ranije da se dogodi, jer su tvrdili da je budžet jak od kada traje mandata našeg gradonačelnika. Dali smo sugestiju da postoji svega par objekata Predškolske ustanove “Naša radost” koji funkcionišu onako kako treba i ispunjavaju određene standarde, dok je većina objekata u jako lošem stanju. Velike su grupe dece u predškolskim, pogotovo u pripremnim odljenjima za predškolce, i to je nešto na čemu zameramo. Podsećamo i da tokom dosadašnjeg trogodišnjeg mandata nijedan novi vrtić u Subotici nije izgrađen.” – izjavila je Jelica Santrač, ispred Nove demokratske stranke Srbije i Pokreta građanske Subotice.