Usvojen Plan detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na Bikovu

Odbornici Skupštine grada su na 32. zasedanju koje je održano danas, raspravljali o 16 tačaka dnevnog reda. Pored Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2023. godinu, Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i programa poslovanja nekoliko fondova i fondacija, usvojena je i Odluka o Planu detaljne regulacije solarne elektrane koja bi uskoro trebalo da se izgradi na Bikovu, pored nekadašnje Azotare.

Odbornik Srpske napredne stranke Duško Petrović, istakao je da su prednosti korišćenja obnovljivih izvora energije opšte poznati, jer se ne zagađuje okolina, sa njenim korišćenjem smanjuje se upotreba fosilnih goriva i seča šuma, jer sve to utiče na klimatske promene čijeg drastičnog pogoršanja smo danas svedoci.

“Pred nama je jedna investicija koja će značajno doprineti elektro-distributivnom sistemu da preživi i normalno funkcioniše. U vreme ove energetske krize i ratnih dešavanja u Ukrajini videli smo dva nova značenja obnovljivih izvora energije, a to je svakako energetska sigurnost i nezavisnost. Ova investicija veoma je značajna za naš distributivni sistem, jer bi na primer, ukupna potrošnja električne energije  koja je ostvarena 01. februara, sa radom ove centrale bila pokrivena sa pet odsto, a u letnjem periodu očekujemo da to budu veće cifre. Zamislite više takvih elektrana, to bi značajno doprinelo sigurnosti i radu našeg elektro-energetskog sistema. Sa donošenjem Plana regulacije stiču se uslovi za nastavak prikupljanja doumentacije i lokacijskih uslova, a kasnije proces izdavanja dozvole, izgradnja, kao i priključenje na elektro-energetski sistem”, dodao je Petrović.

Miroslav Milojević, predsednik Odborničke grupe “Pokret za građansku Suboticu”, naglasio je da opozicija nije protiv izgradnje ovakvog postrojenja, ali je napomenuo da postoje ozbiljni problemi kod izgradnje solarne elektrane.

“Prvi je dozvola da se ne uradi ekološka studija kako te elektrane zagađuju životnu sredinu. Sekretarijat za urbanizam je rekao da nije potrebno da se takva dozvola izdaje što je jedan nonsens. Ja sam govorio o pozitivnim stranama solarnih elektrana, ali ima i negativnih. Prvo što moramo da znamo je da se te elektrane isplaćuju od 8 do 10 godina, što je vrlo kratak vremenski period, drugo, mi ne znamo nikakve reference i pozadinu preduzeća koje se sprema da gradi solarnu elektranu, gde je ono u svetu gradilo ovakva postrojenja, da li je gradilo u Srbiji. Dalje, ti solarni paneli nisu večni, njihov vek trajanja je od 20 do 30 godina i oni u zemlju mogu da ispuste kancerogeni kadmijum kao zagađujući element, koji kasnije zagađuje vodu i sve ostalo i ti paneli uglavnom moraju da se recikliraju posle upotrebe što je izuzetno skup proces. Naša glavna primedba je da ako se već izdaje dozvola, onda od onoga koji je gradio solarnu elektranu treba da se uzme bankarska garancija da će on posle 20 godina izvršiti reciklažu, a ne da se zakorovi tamo i ostane i generacijama iza nas ostavi jedan ozbiljan problem reciklaže, koji će najverovatnije tada biti plaćena iz budžeta grada. Dakle, ipak moramo dalekosežnije da pristupimo ovom problemu i da gledamo u budućnost. Mi smo za to da se obnovljivi izvori energije unapređuju i grade, a ovo su oni probemi koji nisu dovoljno obuhvaćeni i sagledani prilikom davanja dozvole za ovu solarni elektranu”, rekao je Milojević.

Na sednici je između ostalih usvojeno i Rešenje od davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine u 2023. godini, kao i Odluka o osnivanju Apotekarske ustanove Subotica.