Aplikacijom “e-Agrar” paori će brže doći do subvencija i konkursa

Ministarstvo poljoprivrede je pokrenulo proces uvođenja registrovanih gazdinstava u elektronski sistem “e-Agrar”, kako bi se proces upisa i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava modernizovao i ubrzao, a osim toga, poljoprivredni proizvođači će putem pomenute aplikacije predavati zahteve i prijave za sve mere, subvencije i konkurse koje bude raspisivalo ministarstvo.

Tim povodom, Poljoprivredna stručna služba Subotice je na ovu temu organizovala predavanje namenjeno subotičkim paorima, kako bi im se objasnila procedura prijave i registracije, ali i mogućnosti koje “e-Agrar” donosi.

Stipan Lulić iz Verušića, koji se poljoprivredom bavi od detinjstva, podržava upliv novih tehnologija u poljoprivredu, jer smatra da će na taj način brže doći do subvencija i sredstava čija isplata je proteklih godina u značajnom kašnjenju.

“Mi smo sada na upoznavanju sa tom novinom, ali znamo da je to jedan napredniji vid registracije, a pošto živimo u eri novih tehnologija dogovorili smo se da ćemo mi mladi pomoći našim starijim kolegama. Imali smo sastanak sa poljoprivrednicima u našoj mesnoj zajednici, stariji ljudi su pitali šta će i kako, ali smo im mi rekli da ćemo im pomoći u svemu. Ovo je jedan najpredniji, savremeniji i brži način, jer kada na primer treba da podnesemo neki zahtev za sredstva, maltene će kroz nekoliko minuta ona biti uplaćena na račun i ubrzaćemo ono što nama seljacima najviše i treba, a to je novac da ne dođemo u situacije u kojima smo se nalazili prethodnih godina da imamo dugovanja iz 2019. ili 2020. godine, a ta dugovanja su nastala baš zbog toga što se taj proces rešavanja odugovlačio i zahtevao je brojnu papirologiju”, naglašava ovaj subotički poljoprivrednik.

Damir Varga, direktor Poljoprivredne stručne službe napominje da aplikacija “e-Agrar” još uvek ne postoji i da će ona zaživeti polovinom marta, a prvi korak da bi poljoprivredni proizvođači mogli da je koriste je registracija, prilikom koje dobijaju svoj lični identifikacioni broj.

“Postoje dva načina, jedan je kvalifikovanim elektronskim potpisom, to je sa ličnom kartom koja ima svoj PIN kod i sve parametre za elektronsku registraciju ili kvalifikovan elektronski potpis koji većina proizvođača nema, to je uglavnom u privredi zastupljeno, a drugi način je mobilnom aplikacijom ConsentID. Poljoprivredna stručna služba je krajem prošle nedelje počela sa izdavanjem potvrda i pružanjem pomoći poljoprivrednim proizvođačima da se registruju”. Varga dodaje da će proizvođači imati obavezu da poseduju pametni telefon, na kojima mogu da instaliraju pomenutu aplikaciju, nakon čega dolaze u PSS ili u Poštu, gde dobijaju parametre za njeno korišćenje. “Ukoliko poljoprivrednici nisu registrovani kao e-Građani, radimo im registracije. Iako se čini komplikovano, postupak je vrlo jednostavan, a danas-sutra kada zaživi “e-Agrar”, oni će kliknuti na aplikaciju i na svoj telefon će dobiti verifikaciju kako bi potvrdili svoj identitet i tada će moći da rade. Ja pozivam sve poljoprivredne proizvođače da dođu u PSS, gde će dobiti sve informacije”, dodao je Damir Varga.