Na uljanoj repici primećeno je prisustvo Repičine pipe

Trenutno je u poljoprivrednim poslovima aktuelna zaštita uljane repice. Prema izveštaju Prognozno – izveštajne službe na poljima je registrovano prisustvo Repičine pipe koja se ubušuje u stabljiku, polaže jaja gde se razvijaju larve koje oštećuju stabljiku i dovodi do krivljenja stabla i smanjenja prinosa, upozorava direktor Poljoprivredne stručne službe Damir Varga.

“Repičina pipa registrovana je pre dve, dve i po nedelje i to su bile pojedinačne jedinke, koje po pojavi moraju dopunski da se hrane, pre nego što polažu jaja. U međuvremenu se pojavio jedan broj jedinki koje u sebi imaju jaja, ali imamo dosta jedinki koje su se kasnije javile, međutim proteklog vikenda primećena je masovna brojnost. Imajući u vidu trenutne vremenske uslove, oni će malo usporiti insekta u njegovim aktivnostima, ali je potrebno izvršiti tretman, međutim treba voditi računa o vremenskim prilikama, pre svega brzini vetra.  Kako bi se postigla optimalna koncentracija insekticida, neophodno je da brzina vetra ne prelazi 2 metra u sekundi, tretman treba izvršiti u najtoplijem delu dana, a prioritet u tretmanu imaju biljke koje su ranije zasejane.”, ističe Varga.