Nedostatak padavina ugroziće ovogodišnji prinos

Od aktuelnih poljoprivrednih aktivnosti na parcelama, ratari u narednom periodu treba da, ukoliko nisu, privedu kraju zaštitu pšenice od bolesti, a imajući u vidu da je došlo do nicanja kukuruza i suncokreta, neophodno je obratiti pažnju na pojavu Kukurzne pipe, naročito na suncokretu, jer ukoliko dođe do ošetećenja, ono može dovesti do njegovog proređivanja, kaže Damir Varga, direktor Poljoprivredne stručne službe Subotica.

“Ukoliko dođe do nagrizanja semenskog lista Kutiledona, suncokret kao biljka se neće oporaviti, za razliku od kukuruza. Ukoliko pipa “gricka” još uvek, s obzirom da je tačka rasta ispod zemlje, kukuruz se obnavlja i verovatno sa trenutnim temperaturama će “pobeći” ovom insektu. Trebalo bi povremeno obilaziti parcele i za nekih sedam do deset dana potrebno je u usevima kukuruza, ukoliko dođe do zakorovljenja, obaviti herbicidni tretman. To su preparati koji se koriste nakon nicanja, pa tu do faze četiri, eventualno pet listova kako bi se suzbili širokolisni korovi, dok će se suzbijanje uskolisnih korova sprovesti za jedno dve do tri nedelje, jer sirak i muharika su toploljubive biljke, što će dovesti do njihovog kasnijeg nicanja, tako da tu ne treba žuriti”, dodaje Varga.

Kada je reč o usevima soje, u zavisnosti od roka setve oni koji su posejani u prvoj dekadi aprila, kod njih je došlo do prerastanja mladih korova. Padavina nije bilo, pa iako su herbicidi primenjeni posle setve, a pre nicanja, njihovo delovanje je slabije. “Savet je da se usevi pregledaju. Čim se primeti razvijanje prve troliske korova, potrebno je uključiti herbicid. Potrebno je primeniti prvi tretman u soji kako se korovi ne bi otrgli i pobegli, jer najbolje delovanje herbicida je kada korovi imaju do dva para lista, jer kada razviju treći, eventualno četvrti par, slabije je delovanje što će uzrokovati pojavu zakorovljenja”.

Padavine koje su najavljivane za predstojeći vikend verovatno će izostati, a kako Damir Varga naglašava, ozimi usevi polako ulaze u intenzivnu potrošnju vode. Ukoliko kiše ne bude bilo, na biljkama će se početi javljati znaci deficita vode. “Za sada nema te pojave ni na ječmu ni na uljanoj repici, na pšenici je negde vidljivo da su se donji listovi osušili, to su oni prvi listovi koji se razvijaju u jesenjem periodu, za koje je normalno da odumiru u drugoj polovini, a ne već početkom maja. Dakle, stabla i listovi, oni koji nose prinos još uvek nisu, ali bojim se da deficit od 100 litara koji imamo, ukoliko ne bude padavina biće problematičan, jer nama bi trebalo barem do kraja maja jedno 60 litara padavina, a do sada je krajem aprila bilo od 6 do 20 litara, u zavisnosti od regiona. Ukoliko padavine izostaju, one će početi da ugrožavaju prinos koji je do sada imao potencijala da premaši višegodišnji. Padavine su bile najavljene za 6. i 7. maj, međutim prema prognozama one će izostati. Da li će biti padavina kasnije, to za sada ne možemo znati. Čak i uljana repica koja još uvek u punom cvatu naredne dve nedelje za sada nema simptoma, ali ja očekujem za jedno desetak dana da će početi tzv. podgorevanje useva, odnosno sušenje donjih listova, što će biti siguran dokaz nedostatka vlage”, zaključio je Varga.