DruštvoAktuelno

Stevan Bakić: Tu smo da i dalje slušamo građane

Gradonačelnik Stevan Bakić, za sajt Subotica danas odgovorio je na niz pitanja vezanih za događaje, projekte i realizovane planove u 2022. godini.

-Brze pruge

Iskreno da vam kažem, razgovor o izgradnji brze pruge Beograd-Subotica (Kelebija), je meni najmilija tema. Deonica od Beograda do Novog Sada je završena u martu mesecu, trenutno se radi deonica od Novog sada do Subotice u dužini od 108,3km, vrednosti  943 miliona evra. Najbitnija stvar je da je demontirana stara pruga i da su sklonjeni stari prateći objekti železničke infrastrukture. Planirano je da se duž tog pravca izgradi 58 objekata prateće železničke infrastrukture, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti i ono što je najvažnije da će se vozovi kretati do 200 km/h. Subotica je na toj trasi centralna tačka, zato ja kao gradonačelnik, a i grad Subotica očekujemo jedan privredni bum. Ovde moram spomenuti i pružni pravac Subotica-Segedin što je dodatno spajanje dva bratska grada, približavanje dve države, Srbije i Mađarske i veći protok roba, usluga i ljudi. Početak i ovih radova otvorili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Ovaj projekat vredan je 10,3 milijarde dinara, dužine 45 km, od toga 30 km na teritoriiji Srbije i 15 km na teritoriji Mađarske.

-Narodno pozorište

Među prioritetima aktuelnog gradskog rukovodstva je i nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta. Sredstva za realizaciju tog projekta obezbeđuju se, poznato je, sa sva tri nivoa vlasti. Od 2003. godine do 2016. godine za realizaciju projekta utrošeno je oko 950 miliona dinara. Pozorište 2016. godine dobija status projekta od kapitalnog značaja i od tada sredstva se opredeljuju u kontinuitetu direktno  kroz budžet Republike i Pokrajine. Kroz VI, VII, VIII/0 i VIII/1 fazu adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta utrošeno je oko milijardu i 200 milona dinara od čega su Pokrajina i Republika učestvovali sa iznosom od po 550 miliona dinara, a Grad Subotica oko 100 miliona dinara za radove  i sve prateće usluge. Sredstva za VIII/2 fazu obezbeđena su od  strane Republike preko Ministarstva kulture u iznosu od  400 miliona dinara, dok je od strane Pokrajine preko Uprave za kapitalna ulaganja APV obezbeđeno 674 miliona dinara. Grad Subotica je obezbedio sredstva u iznosu od 80 miliona dinara za radove, kao i dodatna sredstav za ostale usluge. Ovom fazom očekujemo da se okončaju svi završno građevinsko–zanatski i instalaterski radovi u svim bolokovima zgrade, osim u koncertnoj dvorani koja je sama po sebi zasebna celina i radiće se u narednoj fazi. Završetkom ove faze pozorište će na raspolaganju imati glavnu pozorišnu salu, kamernu scenu, probne sale kao i sve potrebne prostore za rad glumaca, tehničke uprave i administracije. Postupak javne nabavke za radove za VIII/2 fazu objavljen je na Portalu javnih nabavki 11. oktobra 2022. godine, a 14. novembra pristigle su dve ponude:  „SMB Gradnja“ d.o.o. Subotica, sa članovima grupe  i „Modulor“ d.o.o. Beograd, sa članovima grupe. Ukupna vrednost radova za VIII/2  fazu iznosi oko milijardu i 155 miliona dinara (1.154.919.115,69 dinara), sa PDV-om. Rok izvršenja predmetnih radova je 240 kalendarskih dana. Nakon pregledane dokumentacije, komisija je 29. novembra 2022. godine donela Odluku o dodeli ugovora grupi ponuđača gde je „SMB Gradnja“ doo Subotica nosilac  posla. Na ovu odluku  „Modulor“ d.o.o. je podneo zahtev za zašitu prava ponuđača. Odgovor od strane komisije za javne nabavke je poslat Republičkoj komisiji koja će doneti konačno Rešenje. Subotičko pozorište će dobiti izvođača i biće završena VIII/2 faza.

-Ambulanta Prozivka

Jedan od problema koji su dugo trajali u našem gradu bio je, svakako, i nedostatak adekvatne zdravstvene ustanove u najvećem subotičkom gradskom naselju Prozivka. S obzirom na to da je naš zadatak, i naše opredeljenje, da rešavamo probleme koji su predugo ignorisani i da budemo na usluzi svim građanima Subotice, već u prvoj godini mandata aktuelne gradske vlasti –tačnije u julu 2021. godine – započeta je izgradnja ambulante u toj mesnoj zajednici. Ambulanta na Prozivci je, poznato je, izgrađena u julu ove godine, a nakon redovnog postupka koji zahteva puštanje u rad svake ustanove zdravstvene zaštite – u smislu dobijanja neophodnih dozvola i saglasnosti – sa radom je počela 19. decembra 2022. godine.  Novoizgrađena Zdravstvena ambulanta opšte medicine Prozivka predviđena je za primarnu zdravstvenu zaštitu odraslih iz ovog naselja koje broji više od 9.000 stanovnika. Ambulanta je opremljena adekvatnom medicinskom i kancelarijskom opremom, ima četiri savremene ordinacije, salu za terapije i čekaonicu, kao i ostale sadržaje neophodne za adekvatno funkcionisanje jedne zdravstvene ustanove. Značaj ove ambulante ogleda se i u činjenici da će uticati na rasterećenje  susednih ambulanti – ogranaka I i II, u Kumičićevoj ulici i na Beogradskom putu – što će se odraziti i na poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite u sve tri ambulante. Ispred ambulante nalazi se parking za pacijente i zaposlene,  obezbeđena je pristupna rampa za invalide i odgovarajući prilaz za vozila snabdevanja, kao i za vozila hitne pomoći. Ugovor o izgradnji objekta Zdravstvene stanice u MZ „Prozivka“ potpisan je između Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i Grada Subotice.  Projekat je, podsetiću, realizovan u okviru projekta POLIS – „Podrška Obnovi Lokalne Infrastrukture Srbije” koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, a sredstva su obezbeđena iz donacije Nemačke razvojne banke „KfW”. Vrednost radova iznosi 63,65 miliona dinara (sa PDV-om). Verujem da će obavljanje zdravstvene delatnosti u ovom objektu predstavljati veliko zadovoljstvo kako za sve pacijente, tako i za lekare i drugo zaposleno osoblje, mada i ja – kao i rukovodstvo Doma zdravlja – iskreno želim da naši sugrađani budu zdravi i da što manje koriste ovu ambulantu u kojoj će, u punom kapacitetu, moći da radi osam lekara sa pratećim medicinskim osobljem. Mi smo, podsetiću, krajem aprila ove godine, u Maloj Bosni,  ponovo stavili u funkciju ambulantu u čiju je adaptaciju i renoviranje iz gradskog budžeta izdvojeno 5,2 miliona dinara. Ponosan što preduzimamo sve da naši sugrađani – bez obzira da li žive u prigradskim ili gradskim mesnim zajednicama – imaju primarnu zdravstvenu zaštitu kakvu zaslužuju i što rešavamo njihove probleme. Potpuno je izvesno da će i ubuduće to biti jedan od naših prioriteta.

-Crpna stanica

U martu ove godine, u Mesnoj zajednici „Gat“, pustili smo u rad pumpnu stanicu koja omogućava prebacivanje atmosferskih i otpadnih voda od Kolektora jedan (I) koji se nalazi u Velebitskoj ulici, do nultog Kolektora (0), u ulici Dragojle Jarnević. Zbog teškog i zahtevnog terena, tražili smo rešenje i po mišljenju struke to je bilo sistemsko rešenje na duge staze Time su konačno – nakon više decenija čekanja na rešavanje ovog problema – zaustavljene katastrofalne poplave i ugrožavanje zdravlja stanovnika desetina ulica u tom delu grada.  Vrednost investicije iznosila je oko 400.000 evra, a projekat je rađen u dve faze. Prva faza (obuhvatala izgradnju potisne kanalizacione mreže od pumpne stanice u Velebitskoj do Ulice Dragojle Jarnević, gde počinje mreža koja ima prirodni pad ka prečistaču) rađena je od oktobra 2019-te do septembra 2020. godine. Vrednost te faze iznosila je oko 23,5 miliona dinara, jedan deo sredstava je obezbedio Grad Subotica, a drugi Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“.

Druga  faza (obuhvatala radove na samom objektu pumpe) rađena je od novembra 2021. godine do 22. marta 2022. godine. Vrednost radova iznosila je 22,5 miliona dinara i kompletan iznos obezbedio je Grad Subotica. U pumpnoj stanici, u šahti od armiranog betona, instalirana su dva pumpna agregata  nemačkog proizvođača „Hidrostal“, kapaciteta 2.000 kubnih metara vode na čas, a obezbeđen je i agregat od 55 kilovata u slučaju prestanka napajanja električnom energijom. Sve je jako dobro urađeno i zvučno izolovano kako bi se smanjila buka koju proizvodi rad agregata. Pumpe su automatizovane i njihov rad „Vodovod“ može da prati u centrali. Objekat je ograđen, a poseduje i solarne panele, za dodatnu uštedu energije. Puštanje u rad crpne stanice u Velebitskoj ulici bio je najbolji primer dobre fiskalne politike u 2021. godini koja je omogućila da možemo da opredelimo sredstva kako bismo završili ovaj projekat i rešili problem građana u ovom delu grada.  Trudićemo se i dalje da sve probleme sa kojima se susreću naši sugrađani rešavamo sistemski, jer ne želim rešenja na mesec ili dva, već, kao što znate, insistiram na dugotrajnim rešenjima.

-Putna infrastruktura

Prioritet u našem radu bila je i obnova i izgradnja gradskih i prigradskih saobraćajnica. U martu ove godine, u Novom Sadu, u ime subotičke lokalne samouprave potpisao sam ugovor između Grada Subotice i Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine o dodeli 170 miliona dinara za finansiranje projekta „Izgradnja i rehabilitacija saobraćajne infrastrukture u gradu Subotici“. Sa opredeljenih 50 miliona dinara u budžetu grada, ove godine raspolagali smo sa 220 miliona dinara za unapređenje putne infrastrukture na teritoriji grada Subotice. U okviru projekta „Izgradnja i rehabilitacija saobraćajne infrastrukture u Subotici“ asfaltiran je Novosadski put, odnosno obilaznica oko Palićkog jezera, u dužini od oko pet kilometara, širine sedam metara. S obzirom na to da ovaj put predstavlja jedan od pristupa turističkom delu Palića, izgradnja kolovoza na toj saobraćajnici dodatno će osnažiti  ponudu Palića kao prepoznatljive turističke destinacije. Vrednost radova iznosila je 72 miliona dinara. U cilju ravnomernog razvoja putne infrastrukture na teritoriji našeg grada, u okviru ovog projekta asfaltirano je još šest ulica: Milovana Glišića u Mesnoj zajednici „Aleksandrovo”; Rozike Vuković i Višnjina u MZ „Ljutovo”; 4. jula u MZ „Kelebija”; Zmaj Jovina u MZ „Višnjevac” i Samoborska u MZ „Mali Radanovac”. Vrednost ovih radova iznosi oko 88 miliona dinara.  Tokom godine izvršena je rehabilitacija 12,85 kilometara kolovoza u 16 ulica, u osam mesnih zajednica u našem gradu. Vrednost tih radova iznosi 162 milona dinara. Prošle nedelje su završeni i radovi na obnovi kolovoza u ulicama Cara Lazara i Cara Dušana, čime se završavaju ove vrste radova za tekuću godinu. Dodao bih da je u izgradnju saobraćajnica grada Subotice u dužini od nešto više od dva i po kilometra – u ulicama Sivački put u MZ „Mali Bajmok“, Cvetna i Jasenovačka na Paliću, Rudarska u Aleksandrovu, Luke Botića u MZ „Dudova šuma“, Doža Đerđa u Hajdukovu i ulici Drugi vinogradi u Čantaviru – investirano 76 miliona dinara, sa PDV-om. Napomenuo bih da je u toku izrada tehničike dokumentacije za izgradnju kolovoza u 17 ulica na teritoriji našeg grada, čime se obezbeđuju uslovi da Grad Subotica u narednom periodu konkuriše za dodatna sredstva kod viših nivoa vlasti. Završava se i  izrada projektno-tehničke dokumentacije za kružni tok na raskrsnici ulica Arsenija Čarnojevića i Ferenca Sepa, kao i semaforizaciju raskrsnice Segedinskog puta prema Radanovcu. Izvršeno je, takođe, i uređenje 22 kilometra atarskih puteva u mesnim zajednicama: „Mala Bosna“, „Kelebija“, „Bajmok“, „Mišićevo“, „Đurđin“, „Stari Žednik“, „Novi Žednik“, „Tavankut“ i „Ljutovo“. Vrednost ovih radova iznosi 75 miliona dinara. Deo sredstava obezbeđen je iz gradskog budžeta, a deo je obezbeđen putem konkursa kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.

U potpunosti je rekonstruisan sportski teren u Leskovačkoj ulici u Mesnoj zejednici „Ker“, kao i sportski teren u Ljutovu. Osim navedenog, potpuno je rekonstruisan trg sa pešačkim stazama i novim mobilijarom u Bajmoku, završena je druga faza uređenja parkinga kod Hale sportova u Dudovoj šumi, parkinzi u MZ „Prozivka“ i u okviru Privredne zone „Mali Bajmok“.   Za uživanje u zimskim danima, našim sugrađanima postavili smo pet klizališta i ledeni tobogan. Vodili smo računa i o biciklističkim stazama, pa smo ove godine i za to izdvojili sredstva . Radovi su trenutno u toku u Mesnoj zajednici „Prozivka“ i nastaviće se u centru grada. Pune ruke posla tokom godine imala je i Služba za urbanističko planiranje Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, koja je nastavila tendenciju za pokrivanje celog građevinskog područja planskom dokumentacijom. Prioritet izrade i donošenja planske dokumentacije bili su planovi koji su se ticali usklađivanja gradskih prostora koji su u neposrednom kontaktu sa trasom brze pruge. Usvojen je Plan detaljne regulacije centra grada – zona 1, kojim je rešavan problem Gradskog klizališta, koje se nalazi na zemljištu koje pripada Železnicama Srbije, što je kočilo obnovu ovog sportskog objekta. Ovo je od izuzetne važnosti za naš grad, s obzirom na to da je rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa sa železnicom bio prvi preduslov da se krene ka rešavanju problema Stadiona malih sportova.

-Podeljeni ključevi stanova za izbegličke porodice

U Subotici su, 9. decembra ove godine, uručeni ključevi od 44 stana za izbegličke porodice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske izgrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Republici Srbiji. Kroz ovaj projekat 32 stana su namenjena za korisnike sa izbegličkim statusom, dok će 12 stanova nastanjivati korisnici koji će u budućnosti uživati uslugu socijalnog stanovanja pod zaštićenim uslovima. Od te ceremonije svečanog uručenja ključeva, za jedan važan korak smo bliži ostvarivanju jednog od strateških državnih ciljeva – da izbegla i raseljena lica na teritoriji Srbije imaju rešeno stambeno pitanje. Zajedno sa Komesarijatom za izbeglice, uz snažnu podršku predsednika  Srbije Aleksandra Vučića, Grad Subotica u kontinuitetu radi na trajnom zbrinjavanju izbeglih i interno raseljenih lica. I ne samo kroz izgradnju stambenih objekata, nego i kroz kupovinu seoskih  kuća i obezbeđivanje paketa i  građevinskog materijala, kako bi se obezbedio krov nad glavom za ljude koji su zbog oružanih sukoba u periodu od 1991. do 1995. godine morali da napuste svoje domove i zavičaje, spas potraže na teritoriji ovog grada i tu se trajno nastane. Uveren sam da ćemo udruženim snagama na svim nivoima raditi na tome da život onih koji su prognani sa svojih ognjišta – s tim da su neki od njih, nažalost, ostali i bez svojih najmilijih – učinimo što boljim.  Činjenca je da smo, kao država, uspeli da poboljšamo život svakog građanina Srbije, bez obzira da li su oni rođeni ovde ili su nakon ratova devedesetih godina našli ovde utočište. Uspećemo i u nastojanju da Subotica postane mesto u kome će oni, zbog radosti sadašnjeg trenutka zaboraviti bolnu prošlost i okrenuti se ka svetloj budućnosti. Ovaj projekat je primer zajedničkih nastojanja mnogo aktera na tom putu, i zato želim da se u ime grada Subotice i svoje lično ime još jednom zahvalim donatorima, Evropskoj uniji, UNHCR-u, Komesarijatu za  raseljena i izbegla lica kao i svim drugim partnerima koji su učestvovali u ovom projektu. To je, istovremeno, i potvrda više da se u našem radu vodimo principima da ono što obećamo uvek i ispunimo. Na ovaj način pokazujemo da Republika Srbija i Komesarijat za izbeglice i migracije brinu o izbegličkim porodicama iz BiH i Hrvatske. Ceremoniji svečanog uručenja ključeva prisustvovali su i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuel Žiofre, ambasador Austrije Kristijan Ebner, drugi sekretar ambasade SR Nemačke u Srbiji, Daniel Mohseni, šefica Odeljenja za integraciju UNHCR-a u Srbiji, Ivana Jelić, direktor Jedince za upravljanje projektima u javnom sektoru Dušan Kovačević, komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije, Nataša Stanisavljević, predstavnici drugih državnih i međunarodnih organizacija i institucija i brojni građani.

-Turističko-manifestacioni trg u Čantaviru

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva privrede i Grada Subotice, u Čantaviru je izgrađen turističko-manifestacioni trg. Projekat je vredan 54,5 miliona dinara (sa PDV-om) i za njegovu realizaciju Ministarstvo privrede i Grad Subotica izdvojili su po 27,25 miliona dinara. Površina trga je nešto više od 8.700 kvadratnih metara, dok je površina prostora pod čeličnom nadstrešnicom 1721,25 kvadratnih metara. Poznato je da stanje pređašnjeg, starog trga u centru ovog naselja nije zadovoljavalo potrebe građana Mesne zajednice „Čantavir“ ni u oblasti privrede, ni u oblasti turizma, ni kada je reč o javnim manifestacijama. Zbog toga je izgradnja novog trga bila neminovnost, tim pre što ovo mesto već odavno zaslužuje jedan velik, savremen i multifunkcionalan prostor dostojan svojih stanovnika. Ciljevi koji su nas opredelili da ulažemo u ovaj, i za naselje Čantavir, i za naš grad važan projekat su, između ostalog, bili: zadovoljenje potreba građana za uređenim pijačnim prostorom; očuvanje starih zanata; jačanje turističkih kapaciteta; stvaranje novih radnih mesta; unapređenje kvaliteta života i zadržavanje mladih na selu kroz oživljavanje naselja. Radovi na izgradnji trga počeli su sredinom juna, završeni su u roku (krajem septembra) i zaista mi je drago što je Čantavir konačno dobio moderan, višenamenski i reprezentativan javni prostor, kakav se čekao decenijama. Na pijačnom prostoru novoizgrađenog trga predviđenom za 240 tezgi trenutno je postavljeno 180 tezgi. Tokom narednih mesec dana je probni rad, nakon čega će biti raspisana javna licitacija za korišćenje tezgi u zakup. Ovaj prostor neće biti korišćećen samo za tezge, već će se upotrebljavati i u druge svrhe, odnosno za razne manifestacije, sajmove i vašare. Značaj izgradnje Turističko-manifestacionog trga u naselju Čantavir prepoznalo je i resorno ministarstvo. Zato koristim ovu priliku da Ministarstvu privrede izrazim zahvalnost na razumevanju i podršci u realizaciji ovog projekta. Pored činjenice da subotička lokalna samouprava vodi računa o ravnomernom razvoju gradskih i prigradskih mesnih zajednica, verujem da će još kvalitetnijem životu u Čantaviru doprineti i projekat „Čista Srbija“, u okviru koga će u ovom naselju biti položeno 25 kilometara kanalizacione mreže i izgrađen prečistač otpadnih voda.

-Gradi se hotel „Holiday Inn Express Subotica“

U Gradskoj kući je 14. decembra ove godine zaključen ugovor između subotičke kompanije „SMB gradnja“, koja je već dvadesetak godina lider u građevinskoj industriji, i poznate svetske hotelske kompanije „InterContinental Hotel Group“ („IHG“)  o izgradnji hotela „Holiday Inn Express Subotica“. Ugovor o izgradnji ovog hotela u ime investitora „SMB gradnje“ potpisao je direktor te kompanije Predrag Petričević, a u ime kompanije „IHG“ direktor razvoja za Balkan, Živorad Vasić. Radi se o izgradnji hotela sa četiri zvezdice, a u zavisnosti od cene čelika i građevinskog materijala, predviđeno je da se u izgradnju ovog hotela investira između 15 i 20 miliona evra. Prisustvovao sam tom veoma važnom događaju. Bio je to, kako sam i izjavio tim povodom, veliki dan za naš grad koji je svojim geostrateškim značajem i potencijalima privoleo vodeću svetsku hotelsku kompaniju da Suboticu odabere kao destinaciju koja će se ponositi ovim svetskim brendom. Grad Subotica će, dakle, dobiti hotel prestižnog internacionalnog brenda koji će se zvati „Holiday Inn Express Subotica“. To će biti treći hotel ovog brenda u Srbiji, posle Beograda i  Kragujevca, prostiraće se na više od 4.000 kvadratnih metara, a raspolagaće sa 102 smeštajne jedinice, kao i svim ostalim potrebnim sadržajima koje ovaj brend zahteva. Hotel će biti izgrađen u strogom centru grada, kod Otvorenog univerziteta, na prostoru koji je trenutno prazan i prilično devastiran, i nakon njegovog otvaranja ta slika će biti potpuno izmenjena. Sa radovima bi trebalo da se krene u aprilu 2023. godine i hotel bi trebalo da bude izgrađen u roku od dve godine.

Subotica, podsetiću, već nekoliko godina beleži rast turističkog prometa i prepoznata je kao „city break“ destinacija, ali i kao destinacija idealna za poslovne ljude i kongresni turizam.  Izgradnjom ovog prestižnog hotela biće pospešen razvoj našeg grada, osnažiće se turistička ponuda i značajno podići smeštajni kapaciteti, kako u kvalitativnom, tako i u kvantitativnom smislu. Hotel ovakvog renomea, uz sve sadržaje koje će nuditi gostima, pokazuje da je Subotica prepoznata kao jedna od vodećih turističkih destinacija u Republici Srbiji. Zadovoljan sam zbog potpisivanja tog ugovora kojim na lep način završavamo ovu godinu na izmaku, ali i zbog toga što je to još jedna pobeda Grada Subotice, države Srbije i politike mira i stabilnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

-Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“

Zajedničkim snagama i značajnim sredstvima države i grada doprineli smo da deca u Domu „Kolevka“ imaju najsavremenije uslove za boravak. U ovoj ustanovi izgrađen je novi objekat domskog smeštaja koji je značajno poboljšao kvalitet života dece koja tu borave. Izgrađena je i nova fiskulturna sala i novi bazen za rekreaciju i terapijske aktivnosti, kao i novi parking.  Dnevni boravak za decu „Zvezdice“, koji se koristi za boravak dece koja žive u svojim porodicama u Subotici, rekonstruisan je i proširen sa 68 kvadratnih metara na oko dve stotine kvadratnih metara. Okončani su i radovi na rekonstrukciji starog objekta od nekih dve hiljade i devet stotina kvadratnih metara, čime su značajno poboljšani uslovi boravka i rada, kao i energetska efikasnost ovog objekta. (Novoizgrađeni i stari, rekonstruisani objekat povezani su pasarelom.) Izgradnjom novih objekata, rekonstrukcijom starih i njihovim opremanjem po najsavremenijim svetskim standardima poboljšani su uslovi boravka i rada zaposlenih, a samim i usluge socijalne zaštite koje se pružaju u toj ustanovi. Kancelariji za javna ulaganja, koja je prepoznala potrebu i značaj ulaganja u nove objekte i rekonstrukciju postojećih u okviru Doma „Kolevka“ uložila je više od 850 miliona dinara, dok je  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz podršku lokalne samouprave, izdvojilo dodatna sredstva kako bi se svi ovi objekti opremili. Grad Subotica je u tekućoj godini, pored redovnog finansiranja rada dnevnih boravaka za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju, opredelio sredstva i za senzornu sobu u Dnevnom boravku za decu „Zvezdice“ u vrednosti od 1.687.000 dinara, kao i za izgradnju letnjikovca u vrednosti od 700.000 dinara. Grad Subotica je u tekućoj godini podržao rad Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ sa 30 miliona dinara, dok je za Dnevni boravak za odrasla lica u Banijskoj izdvojeno 11 miliona dinara, bez investicija. Naša podrška deci sa smetnjama u razvoju i mentalno nedovoljno razvijenim odraslim licima istovremeno je i poruka da oni nisu sami, da je njihov grad uz njih i da će tako biti i u godinama pred nama. Vrednost ugovora potpisanog 27. decembra 2019. godine između Grada Subotice i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima o realizaciji projekta obnove i unapređenja objekta Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ bila je 709.885.860,40 dinara bez PDV-a (odnosno 851.863.032,53 dinara,sa PDV-om)

-Regionalni centar za upravljanje otpadom

Izgradnjom Regionalnog centra za upravljanje otpadom, njegovim opremanjem, nabavkom autosmećara i autopodizača za kontejnere i pribavljanjem odgovarajućih dozvola, stekli su se uslovi za unapređenje sistema upravljanja otpadom u subotičkom regionu i postupanje u skladu sa standardima koji imaju manji negativan uticaj na životnu sredinu.  Nedavno, tačnije 9. decemra, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuel Žiofre, ambasador Austrije u Beogradu, Kristijan Ebner, državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine, Robert Jakša, pomoćnik ministarke, Dušan Čarkić, i ja obišli smo Regionalnu deponiju i fabriku za reciklažu i upravljanje otpadom, u naselju Bikovo.

Tom prilikom izrazio sam zahvalnost Evropskoj uniji, kao i Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, na podršci u realizaciji ovog izuzetno važnog projekta za Grad Suboticu i kompletan region, vrednog 24,35 miliona evra. Finansijska podrška Evropske unije u realizaciji ove investicije iznosila je 20,15 miliona evra (83 odsto), finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije bila su 3,2 miliona evra (13 odsto), dok je učešće Grada Subotice i šest opština ovog regiona iznosilo milion evra (četiri odsto). Bila je to i prilika da podsetim da je, u februaru ove godine, Gradu Subotici i opštinama Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac dodeljeno 25 novih autosmećara i autopodizača za kontejnere, u prisustvu ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović. Tom prilikom sam, takođe, izrazio zahvalnost i Pokrajinskoj vladi, kao i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine koji je 9. novembra ove godine Regionalnoj deponiji dodelio integrisanu dozvolu za upravljanje komunalnim otpadom (takozvana  IPPC – dozvola.) Zahvaljujući toj, sa aspekta zaštite životne sredine izuzetno značajnoj  dozvoli, ovaj sistem će, osim komunalnim, upravljati i neopasnim industrijskim otpadom, a Regionalna deponija će moći da sklapa poslove sa trećim licima. Prilikom obilaska Regionalnog centra za upravljanje otpadom, u razgovoru sa njihovim ekselencijama, ambasadorima Žiofreom i Ebnerom, dao sam obećanje da će subotička lokalna samuoprava zajedno sa Regionalnom deponijom d.o.o. Subotica od naredne godine sto posto upravljati otpadom na teritoriji grada Subotice, da će gradska deponija „Aleksandrovačka bara“ u Mesnoj zajednici „Aleksandrovo“ otići u prošlost i da će se izvršiti njena sanacija. Dodao bih da je u Subotici, 25. novembra ove godine, između Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Grada Subotice zaključen Ugovor o davanju na korišćenje opreme za sakupljanje i reciklažu otpada, odnosno kanti i kontejnera za komunalni otpad. Na osnovu ovog ugovora, Subotica dobija 720 kanti (zapremine 120 litara) i 20 kontejnera (zapremine 1.100 litara) i prva je od 45 lokalnih samouprava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine kojoj su dodeljene kante i kontejneri. Dobijene kante i kontejneri namenjeni su uvođenju novih korisnika u organizovani sistem odvoženja komunalnog otpada, a izvesno je da će doprineti većem komunalnom redu u gradu i olakšati odvoženje komunalnog otpada. Trenutno oko 50 odsto otpada stiže iz regije na preradu, a  najveće količine su iz Subotice. Od toga 30.000 tona čini čvrst otpad, a u ovom trenutku ukupni kapacitet Regionalne deponije je 70.000 tona. U sledećoj godini kompletan komunalni otpad iz Subotice će biti preusmeren ka Regionalnoj deponiji, čime će se steći uslovi za početak sanacije nehigijenske deponije „Aleksandrovačka  bara”. Sporazum o saradnji opština u vezi sa formiranjem regiona između opština Subotica, Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš i Čoka, potpisan je 2006. godine. Izmenom sporazuma iz 2012. godine, regionu se priključila i opština Novi Kneževac.

-Slobodna zona Subotica, nagrada PKS

Za ostvareni poslovni uspeh u 2022. godini Privredna komora Srbije je Slobodnoj zoni Subotica dodelila nagradu koja je uručena na prigodnoj svečanosti, 9. decembra 2022. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu. Kriterijum za dodelu nagrade bila je uloga i značaj Slobodne zone u razvoju ukupnog privrednog ambijenta grada Subotice, kao i aktivnosti na povezivanju privrede i obrazovno–naučnog sektora. Od petnaest slobodnih zona koje posluju na teritoriji Republike Srbije, Slobodna zona Subotica je uvek među prvih pet. Prvi put je bila najbolja zona 2020. godine, dok je 2021. bila treća. Tokom prošle godine u Slobodnoj zoni Subotica ukupan promet je iznosio 678 miliona evra. Krajem novembra ove godine u Zoni je ostvaren  promet od oko 930 miliona evra, a očekivanja rukovodstva ovog našeg privrednog društva su da će promet na kraju 2022. godine iznositi oko milijardu evra.

Slobodna zona Subotica, koja se nalazi na području Privredne zone „Mali Bajmok“, na osnovu inicijativa privrednih subjekata i opština Senta i Kanjiža  planira proširenje područja Slobodne zone i u tim opštinama. Na planiranom proširenju područja već posluju značajni privredni subjekti kao što su „Japan Tobacco International“ i kompanija „Tisa automotiv“, a po najavama se očekuje i dolazak novih investitora iz oblasti proizvodnje. Završni su radovi na dogradnji nove proizvodne hale, površine od oko 10.000 kvadratnih metara, za potrebe kompanije Ametek, gde se očekuje dolazak novih poslovnih jedinica iz porodice Ametek, što će svakako uticati na povećanje proizvodnih aktivnosti u Slobodnoj zoni. Takođe je u planu izgradnja proizvodno-skladišnog objekta za potencijalne nove korisnike Slobodne zone Subotica veličine oko 1.000 kvadratnih metara, a investitor je D.o.o. za upravljanje Slobodnom zonom Subotica. Austrijska kompanija „Feller“, koja trenutno radi u iznajmljenom prostoru na području Slobodne zone, planira izgradnju sopstvenog proizvodnog pogona veličine oko 3.000 kvadratnih metara.  Fabrika „Plastik kam ist“ (italijanska kompanija „Caminada“) planira proširenje sopstvenih proizvodnih kapaciteta za oko 4.000  kvadratnih metar u okviru II i III faze razvoja svog projekta.

-Hala

Posetila nas je nedavno delegacija iz Grada Kraljeva, da razmenimo projekte: oni za bazen, a moja želja je da sagradimo još jednu sportsku halu sa 4.000 mesta, reprezentativnu, da dobijemo još jedan prostor u kome bi sportisti, inače ponos ovog grada, trenirali i u kome bi se održavala takmičenja. Već smo izračunali da je to oko šest miliona evra, odredili smo i lokaciju gde će da bude i ja se nadam da ću, kao i uvek, uspeti da ispunim i sebi želju, jer je izgradnja nove sportske Hale mi moja želja, a i da ispunim obećanje dato sportistima ovog grada koji su naši najbolji ambasadori u svetu, kaže gradonačelnik Bakić

-Praksa rešavanja problema građana

Mislim da je lokalna samouprava i tokom ove godine bila odgovorna prema građanima Subotice i maksimalno posvećena stabilnosti gradskog sistema i razvoju grada. Činjenica je da, čak i u veoma teškim uslovima najpre pandemije, a potom i energetske i ukrajinske krize, nismo zanemarili ni svakodnevne probleme naših sugrađana. Praksa prijema građana svake srede od 12 do 14 časova traje već dve godine. Moji saradnici i ja smo ove godine, zaključno sa 20. decembrom, saslušali šest stotina dvadeset i devetoro sugrađana i možemo reći da je za oko 80 odsto njih ishodovana neka vrsta rešenja, na šta sam posebno ponosan. Problemi sa kojima se susreću Subotičani su, uglavnom, vezani za komunalnu i putnu infrastrukturu, zaposlenje, socijalni status i pomoć pri rešavanju, odnosno ubrzavanju administrativnih usluga. Rešavanje tih problema podrazumeva, pre svega, preduzimanje svih mogućih i raspoloživih mera koje mi, kao Grad, imamo da poboljšamo nečiju situaciju. Nažalost, jedan procenat iznesenih problema je, jednostavno, nerešiv, a to su uglavnom zaista ekstremni slučajevi. Tu smo da i dalje slušamo naše građane, razgovaramo o njihovim problemima i pomognemo im u rešavanju teškoća sa kojima se suočavaju, ali i da čujemo predloge, sugestije i inicijative kako bi naš grad što bolje funkcionisao.