Odbornici Skupštine grada usvojili budžet za 2021. godinu

Odbornici Skupštine grada usvojili su danas Odluku o konsolidovanom Završnom računu budžeta grada za 2021. godinu, koji je ocenjen kao najbolje isplaniran u istoriji Subotice. Prema izveštaju, grad je tokom prošle godine raspolagao sa 7 milijardi i 434 miliona dinara, što je, kako ističe gradonačelnik Stevan Bakić, za 9,95 odsto više u odnosu na 2020. godinu, dok su tekući prihodi ostvareni u visini od 6 milijardi i 663 miliona dinara.

“To su najbolji pokazatelji planiranog budžeta u strukturi tih prihoda, a najbitnija stavka su prihodi na dohodak i oni učestvuju sa 41,53 odsto, gde imamo povećanje za 26,01 odsto, a to je sve pokazatelj da su subotički privredni subjekti prebrodili ekonomsku krizu izazvanu Covid-19 i uspeli u održavanju radnih mesta zaposlenih. Opreznost i realan pristup planiranju budžeta se pokazao kao ispravan i tokom čitave godine. Pored pandemije Corona virusa došlo je do ekonomske i energetske krize, do raznih povećanja na tržištu od energenata do građevinskog materijala, ali i pored svih teškoća i problema koje smo imali tokom prošle godine, napravili smo istorijske rezultate na mnogim pozicijama i oblastima i to treba da nam bude put i u narednim godinama po pitanju narednih budžeta. Ono na šta sam još ponosan je otplata duga za vojnu imovinu, koji je grad imao prethodnih godina, gde smo imali nekoliko opomena pred tužbu, ali ipak nije došlo do suda, a dug od 210 miliona dinara isplaćen je u celosti. Ovo je dodatno osnažilo poziciju grada da razmišljamo u kom pravcu ćemo da tražimo rešenje za objekte vojske ili u pregovorima sa potencijalnim investitorima. Otplatili smo i ispoštovali sve obaveze za anuitete od Evropske banke za razvoj, uspeli smo da pored svih tekućih problema podstaknemo i pomognemo javna i javno – komunalna preduzeća za investicione projekte. Ovo treba da bude glavni cilj i ovoj i svim narednim vlastima, da se napravi kontinuitet stabilnosti finansija ovog grada, a moja vizija je da Subotica na svom računu mora svakodnevno da ima između 200 i 300 miliona dinara, čime će graditi svoj autoritet i pokazivati  snagu koju treba da ima”, istakao je gradonačelnik.

U Pokretu za građansku Suboticu kažu da su podržali Završni račun, koji ocenjuju dobrim, ali da kao opozicija nisu glasali za budžet jer uvek imaju drugačije viđenje kako bi se novac iz gradske kase trebao trošiti.

“Vlast ima drugačije prioritete koje stavlja na prvo mesto. Vidimo da je ostvarenje budžeta preko 98 odsto i to treba pohvaliti, ali ono što građani uočavaju to je da su potrošene neke svote, ali da to nije dovoljno vidljivo i primetno u životu. Mi i dalje imamo probleme koje smo imali i prethodnih godina, koji nisu rešeni u 2021. godini, a iz budžeta nije izdvojeno dovoljno sredstava za te namene. To je pre svega pozorište. Čuli smo da u budžetu ima novca za to pozorište, ali da Republika i Pokrajina koji su sufinansijeri po ugovornoj obavezi da se završi pozorište, daju samo obećanja koja nisu dovoljna. Treba dati sredstva da se ono privede kraju i da se napokon uredi ovaj centar, onako kako zaslužuje da ima jedan srednjeevropski grad kao što je Subotica. Ono što isto smatramo da nije urađeno je pre svega Akva park koji čeka i mi nikada nismo čuli stvarni razlog zbog čega to nije završeno i privedeno kraju i zašto je probijena ta finansijska konstrukcija koja je predviđala da postoji dovoljno novca da se on završi, a onda smo imali u jednom trenutku situaciju da smo videli da se Akva park završava i da sredstva ne postoje, a pored njega se nalazi termalni bazen koji su građani Subotice koristili više od 40 godina i to sada nije u funkciji već 5 godina. Znači, vi na Paliću trenutno nemate nijedno mesto gde bi neki turista ili građanin mogao da se okupa. Što se tiče kvaliteta vazduha, merenja od 2016. do 2020. godine pokazuju da je vazduh u našem gradu izuzetno lošeg kvaliteta i da je koncentracija PM čestica koje nose oznaku 10 na vrlo visokom nivou, a što takođe smatramo veoma važnom temom za građane”, rekao je Miroslav Milojević ispred Pokreta za građansku Suboticu.

Poslanici iz redova SVM takođe su glasali za Završni račun grada za 2021. godinu, a kako ističe Janoš Nagel iz više razloga. Najvažniji je zato što je budžet rekordno ostvaren i sa 7,4 milijardi dinara predstavlja najveće ostvarenje u istoriji grada Subotice. “Ono što je pohvalno je da je budžet realno isplaniran i skoro sto posto i ostvaren, što ranijih godina nikada nije bilo. Procenat ostvarenja je uvek bio daleko manji i novčani iznos ukupnog obima budžeta je bio manji, a drugačiji je bio i način planiranja. Prošle godine zauzet je ispravan pravac da se budžet planira u okviru realnih mogućnosti, a kada su se one poboljšale, došlo je do povećanja budžeta”, naglasio je Nagel.

Na sednici je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na srednjoročni i dugoročni plan poslovne strategije i razvoja svih javnih preduzeća, Plan detaljne regulacije za prostor zapadno od Majšanskog mosta, Plan generalne regulacije za zone Željezničko naselje, Makova sedmica, Mali Radanovac i Novi Žednik, a donete su i odluke o personalnim izmenama na funkcijama određenih javnih preduzeća i imenovanju članova Školskih odbora u osnovnim i srednjim školama u Subotici.