Plodna godina za udruženje „Mladi i igra“

Udruženje „Mladi i igra“ koje postoji od 1997. godine predstavilo je projekte koji su realizovani ove godine uz podršku Grada a koji su usmereni pre svega na obrazovanje mladih u opštem smeru kulture življenja, zaštitu kulturne baštine i zaštitu životne sredine.

Ova godina je bila lepa i plodna i uz sufinansiranje grada realizovali smo nekoliko projekata, kaže dr Milanka Stankić jedan dodajući da prvi projekat nosi naziv „Štitim te, štitiš me“.

Ovim projektom želeli smo da afirmišemo lutkarstvo u ekološke i obrazovne svrhe jer nam se čini  da je to neki segment koji đacima donosi relaksiranu varijantu učenja. Ove godine rezultat projekta je organizacija humanitarne akcije koja će se održati 21. decembra u suorganizaciji sa akademijom korektivne gimnastike Korak i pozorišnom trupom Koračko sa ciljem da se prikupe sredstva za one kojima je to najpotrebnije.

„Kompostište znanje ište“ drugi je finansirani projekat a cilj mu je da se kompostiranje zaživi u svakodnevnom životu. Ljudi su još uvek nespremni da razvrstavaju otpad na mestu njegovog nastanka i da na tom polju treba još mnogo da se radi, na svim nivoima kako bismo  dostigli nivo evropskih zemalja da otpad posmatramo kao resurs. Konkretno lutke mogu nastati od starih peškira i sve može naći svoje mesto i dobiti čak i umetnički predznak, kaže Stankić i navodi treći projekat pod nazivom  „Lekovita poljoprivreda“, kroz koji su pokušali sa decom da dođu do rešenja odnosno usvoje navike čuvanja semena bitnim za sadnju za sledeću godinu.

Nismo se bavili samo radom u gradu nego se trudimo da svaje godine imamo jednu ruralnu sredinu kao odredište a ove godine to je bio Stari Žednik.

„U lice Subotice“  je poslednji projekat finansiran od strane Kancelaije za mlade sa kojim je Udruženje želelo da težište prebaci na percepciju mladih u odnosu na grad. Naime, raspisan je konkurs za mlade pesnike gde će mladi ljudi napisati svoja mala umetnička dela inspirisana ulicama Subotice, kaže Stankić a potom navodi da je Udruženje pored lokalnog i regionalnog karaktera delovalo i šire.

U septembru naše udruženje bilo je domaćin gostima iz pet zemalja, iz Belgije, Grčke, Španije, Turske i Portugalije a projekat je namenjen svima koji žele da unaprede nivo učenja jezika. Pričajuči priče mi zapravo kroz dvogodišnji projekat pokušavamo da budemo istraživači zajedničkih spona u oblasti kulture, folklora, hrane.. Tako da su učesnici pisali priče koje su zajednički prevodili na engleski jezik a rezultat projekta će biti priručnik za učenje jezika. Prvi susret je bio u Malagi a u aprilu sledeće godine očekuju nas u Belgiji.

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *