Pastor: SVM je verodostojna stranka na pokrajinskom nivou

Savez vojvođanskih mađara se trudi da se prepozna kao stranka koja gradi verodostojnost u svom radu, što znači da ona predkazuje namere i za realizaciju istih traži podršku, a sa druge strane da u određenim momentima podnese račun i sebi i javnosti oko toga šta je od planiranog uspelo da se uradi, rekao je na konferenciji za medije povodom dve godine rada ove stranke na pokrajinskom nivou, njen predsednik Ištvan Pastor.

On je naglasio da se stranka sada nalazi na polovini ciklusa što se tiče rada u pokrajinskoj Vladi i u lokalnim samoupravama, s toga je odlučeno da se napravi svojevrsni “presek stanja” i da se članovi ove stranke, ali i javnost suoče sa do sada postignutim. “Želimo da prikažemo šta smo uradili sa tim što smo preuzeli kao obavezu, šta smo uradili od onoga što smo tvrdili da je bitno i šta je urađeno od onoga za šta smo dobili legitimitet od građana”, rekao je Pastor i dodao da se izveštaji nalaze u pisanoj formi na web stranici Saveza vojvođanskih mađara.

Što se tiče samog izveštaja, SVM je na pokrajinskom nivou prisutan na 21 poziciji, a ono što je karakterisalo protekle dve godine je stalni rast okvira vojvođanskog budžeta za oko 13 odsto, što je omogućilo da se realizuju brojni sadržaji u značajnom obimu. Konkretno u oblasti obrazovanja je 750 miliona dinara uloženo u poboljšanje uslova školovanja i rada prosvetnih radnika, a uvođenjem programa obrazovanje na manjinskim jezicima je pokriveno barem sa jednim udžbenikom, dok je u oblasti poljoprivrede preko pokrajinskog Fonda za poljoprivredu raspisan konkurs koji omogućava nabavku kapitalnih sredstava sa kamatnom stopom od jedan posto. Pastor je napomenuo da je SVM prisutan u 30 lokalnih samouprava na teritoriji pokrajine i u izveštajima je naveden dosadašnji učinak za svaki grad ili opštinu ponaosob. “Nismo se trudili da se kitimo tuđim perjem, a u izveštaju se nalaze oni sadržaji za koje smo se posebno zalagali. Kada se sve sabere, prikazano je preko 650 različitih programa koji su realizovani u vrednosti od 38 miliona dinara”.

Kao poteškoću koja je obeležila prethodni period, istakao je situaciju kojoj smo izloženi već duži niz godina unazad zbog dolaska migranata u našu zemlju. “Za mene je velika radost što je u četvrtak, 06. oktobra došlo do veoma značajnog sastanka u Beogradu, gde su prisustvovali ministri spoljnih poslova Srbije, Mađarske i Austrije, kao posledica dogovora između predsednika Republike Srbije, mađarskog premijera i kancelara Austrije, koji je bio održan 03. oktobra u Budimpešti i što se nadamo da će rezultirati zaustavljanje ovog procesa. Namera je da se migranstki pritisak zaustavi ljudskom i tehničkom snagom na južnoj granici Srbije, mislim da nam je to strahovito značajno, jer bi nas vratio u jednu normalnu kolotečinu života. Nikada mi nismo bili protiv nekoga, nismo ksenofobi, nismo to zastupali ni do sada, a nećemo ni od sada, ali mislimo da su naši prioriteti, prioriteti naših građana, a sa druge strane ono što je nezakonito tome se mora stati na put”, rekao je Pastor.

 

Ono što je pratilo prethodni dvogodišnji period je i situacija na granici Srbije i Mađarske kada je reč o tranzitu kamiona i teških teretnih vozila, koju Pastor ocenjuje neizdrživom. “Današnja realnost je da se iz Mađarske do Srbije putuje 48 sati, kako bi se prošla granična kontrola i mislim da je to neodrživo. Ubeđen sam da se ne radi o složenosti posla, nego se radi o nemaru o neradu carinskih službenika, a iz tog razloga apelujemo i molimo da se tu nešto desi, da se to promeni, jer nemoguće je da su nikada bolji odnosi između dve države, a da se nikada kao sada ovako nije moralo patiti da bi se prešla granična linija. Nadamo se da će se to promeniti”, naglasio je on.