Novi predsednik Mađarskog nacionalnog saveta je Arpad Fremond

U Velikoj većnici održana je konstitutivna sednica Mađarskog nacionalnog saveta, na kojoj je za predsednika izabran Arpad Fremond koji je dobio naklonost svih 35 većnika.

Prema njegovim rečima, plan rada u budućem četvorogodišnjem mandatu novog saziva nacionalnog saveta biće donošenje određenih strategija koje nisu završene u prethodnom periodu, a radiće se i na aktivnostima vezanim za medije, obrazovanje i kulturu.

“Odmah na početku sledeće godine organizovaćemo javnu raspravu vezano za to, a imamo i aktivnosti koje je nacionalni savet svakako imao i do sada i na tome ćemo raditi. Najvažnije su strategije, moram da kažem da najveći deo njih pokriva prosvetu, jer moramo da obratimo pažnju na to koliko razreda će nam ostati, dosta se na tome radilo u prethodnom sazivu, a u tom smeru ćemo nastaviti i u narednom mandatu. Imaćemo i infrastukturne projekte, u toku je izgradnja Doma kulture u Malom Iđošu, Dom učenika u Bačkoj Topoli, imamo i u Subotici projekte koji su vezani za obdaništa a koji nisu završeni u potpunosti”, rekao je Arpad Fremond, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta.

Konstitutivnoj sednici prisustvovao je i Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. On je rekao da je nacionalni savet ključno telo u ostvarivanju prava na sveukupnu oblast informisanja, obrazovanja i službene upotrebe jezika i pisma pripadnika nacionalnih manjina i da ministarstvo pokazuje posebnu zainteresovanost za rad i funkcionisanje svih nacionalnih saveta u Republici Srbiji, uprkos različitostima i izazovima sa kojima se suočavaju njihovi pripadnici.

“Nacionalni saveti su prvi stepenik u ostvarivanju prava nacionalnih manjina i u to smislu da ona moraju biti funkcionalna tela i raditi u punom kapacitetu. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će biti partner da svojim zajedničkim usaglašenim stavovima kreiramo manjinske politike, koje će doprineti većoj implementaciji i daljem unapređenju manjinskih prava, a da bi smo sve to ostvarili, ministarstvo će u narednom periodu osnažiti konsultativne procese i participativno učešće u svim važnim pitanjima nacionalnih manjina”.

Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih mađara je komentarišući novi sastav Mađarskog nacionalnog saveta, naglasio da postoji jedna problematična predrasuda ili ubeđenje da je i kod manjinskih zajednica politički pluralizam nešto što je neophodno i važno, za koji smatra da je to put ka samoubistvu, zbog čega ističe da je važno da manjinska politika bude dovoljno otvorena i da pod jednim krovom mogu da opstanu ljudi različitih političkih opredeljenja, ali i ljudi koji su privrženi svojoj nacionalnoj zajednici.

“Mi smo to uspeli uraditi i mislim da je to ogromna vrednost. Ja sam jako ponosan na to što smo posle brojnih bitki posle dugo godina, uspeli doći u situaciju da smo imali jednu listu koja ni po čemu nije slabija da ih je bilo pet i ako ima potvrde to što ne mislim samo ja o ovome nego misli i većina ljudi, onda je to broj onih koji su se pojavili na izborima da bi dali svoj glas, bez obzira na to što na prvi pogled to glasanje nije imalo dilematični element. Mislim da je odgovornost ovog saveta još veća nego da je bilo više lista, ali mislim da je nacionalni savet u svom sastavu i što se tiče spremnosti ljudi i njihove teritorijalne zastupljenosti, iskustva i životnog doba, svakako takvog sastava da može da se nosi sa svim zadacima ili obavezama koji su pred njima”, naglasio je Pastor.