Marta Aroksalaši: Svi propusti su isključivo moji

Povodom izveštaja budžetske inspekcije Grada Subotice da je u radu Dečijeg pozorišta utvrđen niz nepravilnosti, direktorica ove ustanove kulture Marta Aroksalaši Stamenković za sajt Subotica danas kaže da su se primedbe inspektora odnosile na nepostojanje pojedinih pravilnika i određenih akata, ali da je u samom poslovanju pozorišta sve bilo u redu.

“Budžetska inspekcija je tokom prošle godine u Dečijem pozorištu bila nekoliko meseci, na osnovu prijave Čisar Lasla. Izvršena je provera svih dokumenata koji su bili predmet kontrole, počevši od osnovnih akata pozorišta, pa sve do finansijske dokumentacije. Nama je to dobro došlo, zato što je negde to moja odgovornost da nikad ne znam šta sve treba da imamo od akata. Naše pozorište nema pravnu službu, ali Grad Subotica plaća paušalno advokata koji je rekao da imamo sva dokumenta. Inspekcijiskim nadzorom je utvrđeno da nismo imali pet- šest pravilnika“, naglasila je Marta Aroksalaši.

Dečije pozorište nije posedovalo Pravilnike o računovodstvu, korišćenju mobilnih telefona u poslovne svrhe, kao i Pravilnik o upotrebi privatnog vozila u službene svrhe. Prva i osnovna primedba se odnosila na izmenu statuta pozorišta, ali to, kako Marta Aroksalaši ističe, samostalno ne može da uradi nijedna ustanova kulture u gradu, kojom upravlja lokalna samouprava, zbog izmena Zakona o kulturi. Da bi se ta promena izvršila, grad kao osnivač mora da potpiše saglasnost sa državom, što se kasnije može primeniti na pojedinačne ustanove kulture.

“Svi propusti su isključivo moji. Kada je inspektor nakon završene inspekcije predočio nepravilnosti i nedostatke, obavestili smo Upravni odbor pozorišta i mi smo odmah krenuli u njihovo rešavanje. Imali smo rok da do 21. februara ispravimo sve nedostatke i napravimo pravilnike što smo i učinili i zadovoljna sam što smo otklonili sve nepravilnosti”, zaključila je direktorica Dečijeg pozorišta.