Lokalni ombudsman o priključenju nelegalnih objekata na komunalnu infrastrukturu

Iz kabineta lokalnog ombudsmana podsećaju građane da od 15. septembra počinje prijava vlasnika nelegalnih objekata za priključenje na struju, vodu i drugo.

„Obaveštavamo građane, da je Uredbom Vlade Srbije omogućeno privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih stambenih objekata odnosno stanova, čija je svrha obezbeđivanje osnovnih ljudskih prava na vodu, električnu energiju i grejanje. Bitno je naglasiti, da rok za podnošenje prijave je ograničen, počinje od 15. septembra 2023. godine i traje 30 kalendarskih dana. Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno stan istog vlasnika koji sa kupovinom ili izgradnjom trajno rešava svoje stambeno pitanje. Prijava se podnosi lokalnoj samoupravi na propisanom formularu sa potrebnom dokumentacijom.
Nadležnom organu dostavlja se dokaz o postojećem završenom objektu, da je vlasnik objekta i da u vlasništvu ima samo jedan objekat odnosno stan za stanovanje.
Ako je vlasnik bez građevinske dozvole gradio nepokretnost, dostavlja se dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja. Ako se radi o objektu za koji nije pokrenut postupak ozakonjenja, dostavlja se overena izjava da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje ili drugi nesporan dokaz kojim se mogu utvrditi ove činjenice.
Potrebno je dokazati vlasništvo nad objektom što se dokazuje kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o poklonu ili drugom vrstom ugovora, rešenjem o nasleđivanju ili pravnosnažnom sudskom presudom, te drugom ispravom ili odlukom nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti. Nadalje, treba priložiti izjavu da vlasnik i članovi domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.
Uz ove dokaze potrebno je priložiti još neke dokumente što preciznije reguliše Uredba.
Ukoliko su ispunjeni pravni uslovi za priključenje stambenog objekta, nadležno javno preduzeće utvrđuje postojanja tehničkih uslova za priključenje na konkretnu infrastrukturnu mrežu. Za priključenje se plaća naknada po opštim aktima nadležnog preduzeća. Ovo privremeno priključenje, shodno Uredbi, traje do konačnog utvrđivanja pravnog statusa objekta.
Pun naziv pravnog akta je : Uredba o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata ( „Sl. glasnik RS, br.70/2023)“