Rekreativni događaji u okviru Međunarodne manifestacije “Move Week”

Gradski savez “Sport za sve” Grada Subotice, povodom Međunarodne rekreativne  manifestacije “Move Week” koja se održava od 22. do 28. maja, organizuje nekoliko rekreativnih događaja koji promovišu zdrav način života i važnost svakodnevnog vežbanja u cilju prevencije bolesti i očuvanja zdravlja, a namenjeni su svim kategorijama stanovništva, posebno osobama treće životne dobi, ženama, deci, kao i osobama sa invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama. Svi događaji biće usmereni ka promovisanju sportske rekreacije i očuvanju životne sredine u okviru evropskog projekta „Sport without waist“.

U utorak, 23. maja na Prozivci, na platou ispred bazena od 18 do 19:30 biće organizovan Javni čas rekreacije – promocija rekreativnog vežbanja i Zumba fitnesa, u saradnji sa Sportskim savezom Grada Subotice. Okupljanje svih zainteresovanih građana koji žele da učestvuju je od 17:45 do 18 časova, a program počinje desetominutnim laganim zagrevanjem i nastavlja se  zumba fitnesom u trajanju od 15-20 minuta, zatim  sledi 20 minutno rekreativno vežbanje, da bi se opet nastavilo sa zumba fitnesom u trajanju od dvadesetak minuta. Događaj se završava vežbama istezanja i opuštanja. Tokom događaja biće postavljene ekološke kutije u koje građani mogu doneti ranije sakupljene plastične čepove, a po završetku manifestacije obaviće se čišćenje prostora na kome je održana manifestacija, čime će se doprineti ekološkoj zaštiti okoline i promociji sportskih događaja bez otpada. Celokupni događaj  prilagođen je svim uzrasnim kategorijama, a posebno deci i ženama uz stručno vođenje lica iz oblasti sportske rekreacije.

U sredu, 24. maja od 08:30 do 19:30 organizovaće se “Rekreativna vožnja rolerima ili biciklom obalom Palića” u saradnji sa HK “Spartak”. Okupljanje svih zainteresovaniih učesnika je od 18:15 do 18:30 na platou ispred Ženskog štranda. Sopstvenim tempom, voziće se uz desnu obalu jezera, od Ženskog štranda  sve do krajnje tačke – izbetorine nove biciklističke staze gde će se promeniti smer kretanja. Završetak vožnje je na mestu polaska (kod Ženskog štranda). U cilju promocije očuvanja životne sredine, svaki učesnik će biti uključen i u aktivnosti ekološke akcije promocije  sportskih događaja bez otpada -“Sport without waist” – sakupljanje  i uklanjanje  otpada na području održavanja sportsko rekreativne manifestacije. Celokupni događaj je prilagođen  svim uzrasnim kategorijama.