Tretman protiv krpelja sprovešće se od 24. do 30. aprila

Tretman protiv krpelja sprovešće se od 24. do 30. aprila

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Grada Subotice, saopštio je da će tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice biti sproveden u periodu od 24. do 30. aprila. Preparati s kojima će tretman biti urađen su otrovni za pčele, pa se pčelari mole da košnice izmeste minimum 5 kilometara od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati. Lokacije predviđene za tretman su:

U Subotici:

-Park Dudova šuma

-Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara

-Park Prozivka

-Park Ćirila i Metodija

-Park Rajhl Ferenca

-Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ Kertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)

-Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)

-Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje – Čordaški put (Jovana Mikića ) – Kruševačka)

-Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Aleksandrovo (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)

-Dečije igralište u ulici  Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Aleksandrovo)

-Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Aleksandrovo )

-Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Tolminska (MZ Aleksandrovo)

-Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Jurija Gagarina (MZ Aleksandrovo)

-Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)

-Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)

-Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)

-Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)

-Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama  u ulici Leskovačka (MZ Ker)

-Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)

-Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)

-Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića  (MZ Novo selo)

-Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića  (MZ Gat)

-Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska  (MZ Gat)

-Dečije igralište  i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmok)

-Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmok)

-Dečije igralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)

-Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)

-Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)

-Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)

-Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)

-Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Kertvaroš)

-Dečije igralište u ulici Lifke Šandora  -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)

-Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )

-Dečije igralište u ulici  Uralska  – Valjevska (MZ Peščara)

-Dečije igralište u ulici Kumrovačka  (MZ Peščara)

-Dečije igralište u u lici  Stubička (MZ Zorka)

-Poljana kod fabrike „Sever“

-Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusinska i Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bezdanska i Zorkina ulica)

-Ostale manje javne zelene  površine i dečija igrališta u gradskim mesnim zajednicama

Na Paliću:

-Veliki Park

-Obala od Ženskog do Muškog štranda

-Letnja pozornica

-Okolina Krvavog jezera

-Dečije igralište  na trgu Lasla Mađara

-Dečije igralište  u ulici Daruvarska

-Ulica Zelengorska

-Okolina hotela „Sport“

-Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“

-Poljana kod meterološke stanice

Na Kelebiji:

-Okolina Majdana

-Dečije igralište u ulici Edvarda Kardelja

Na Bikovu:

-Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante

U Čantaviru:

-Javna zelena površina na trgu Petefi brigade sa pijačnim trgom

-Dečije igralište u ulici  Lenjinova – Senćanska

-Dečije igralište u ulici  Pionirska – 8. marta

-Izletište Siget („Ostrvo“)

U Bačkom Dušanovu:

-Dušanovački park  –  ugao ulice Ive Lole Ribara i Školske ulice

-Izletište Žablje ostrvo

U Višnjevcu:

-Dečije igralište i okolna javna zelena površina

U Maloj Bosni:

-Dečije igralište i okolna javna zelena površina

U Mišićevu:

-Dečije igralište i okolna javna zelena površina

U Đurđinu:

-Dečije igralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante u ulici Vladimira Nazora

U Bajmoku:

-Javne zelene površine na Trgu M. Tita

-Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca, Sajmište Stanišićki put

-Dečije igralište i ostale javne zelene površine –  Rata (kod kanala)

-Dečije igralište i ostale javne zelene površine –  Rata (kod škole)

U Donjem Tavankutu:

-Dečije igralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića

U Ljutovu:

-Dečije igralište i okolna javna zelena površina

U Novom Žedniku:

-Dečije igralište i okolna javna zelena površina

U Starom Žedniku:

-Dečije igralište i okolna javna zelena površina