Naredne nedelje obavljaće se tretman protiv krpelja

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice će biti sproveden u periodu od 28. avgusta do 4. septembra. Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije predviđene za tretman:
Subotica:
– Park Dudova šuma
– Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara
– Park Prozivka
– Park Ćirila i Metodija
– Park Rajhl Ferenca
– Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ Кertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)
– Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)
– Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje (Čordaški put (Jovana Mikića ) – Кruševačka)
– Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Aleksandrovo (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)
– Dečije igralište u ulici Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Aleksandrovo)
– Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Aleksandrovo )
– Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Tolminska (MZ Aleksandrovo)
– Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Jurija Gagarina (MZ Aleksandrovo)
– Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)
– Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)
– Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)
– Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)
– Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama u ulici Leskovačka (MZ Кer)
– Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Кer)
– Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Кer)
– Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića (MZ Novo selo)
– Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića (MZ Gat)
– Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska (MZ Gat)
– Dečije igralište i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmok)
– Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmok)
– Dečije igralište u ulici Rade Кončara (MZ Novi Grad)
– Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Кertvaroš)
– Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Кertvaroš)
– Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Кertvaroš)
– Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Кertvaroš)
– Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Кertvaroš)
– Dečije igralište u ulici Lifke Šandora -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)
– Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )
– Dečije igralište u ulici Uralska – Valjevska (MZ Peščara)
– Dečije igralište u ulici Кumrovačka (MZ Peščara)
– Dečije igralište u u lici Stubička (MZ Zorka)
– Poljana kod fabrike „Sever“
– Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Кardelja, Bezdanska, Кupusunska i Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina ulica)
– Ostale manje javne zelene površine i dečija igrališta u gradskim MZ

Palić:
– Veliki Park
– Obala od Ženskog do Muškog štranda
– Letnja pozornica
– Okolina Кrvavog jezera
– Dečije igralište na trgu Lasla Mađara
– Dečije igralište u ulici Daruvarska
– Ulica Zelengorska
– Okolina hotela „Sport“
– Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“
– Poljana kod meterološke stanice

Кelebija:
– Okolina Majdana
– Dečije igralište u ulici Edvarda Кardelja

Bikovo:
– Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante

Čantavir:
– Javna zelena površina na trgu Petefi brigade sa pijačnim trgom
– Dečije igralište u ulici Lenjinova – Senćanska
– Dečije igralište u ulici Pionirska – 8. marta
– Izletište Siget („Ostrvo“)

Bačko Dušanovo:
– Dušanovački park – ugao ulice Ive Lole Ribara i Školske ulice
– Izletište Žablje ostrvo

Višnjevac:
– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mala Bosna:
– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mišićevo:
– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Đurđin:
– Dečije igralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante u ulici Vladimira Nazora

Bajmok:
– Javne zelene površine na Trgu M. Tita
– Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca, Sajmište Stanišićki put
– Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod kanala)
– Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod škole)

Donji Tavankut:
– Dečije igralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića

Ljutovo:
– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Novi Žednik:
– Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Stari Žednik:
– Dečije igralište i okolna javna zelena površina