Tretman protiv krpelja sprovodiće se od 26. do 29. aprila

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice sprovodiće se u periodu od 26. do 29. aprila 2022. godine.

Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije predviđene za tretman:

Subotica:

–              Park Dudova šuma

–              Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara

–              Park Prozivka

–              Park Ćirila i Metodija

–              Park Rajhl Ferenca

–              Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ Kertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)

–              Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)

–              Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje (Čordaški put  (Jovana Mikića ) – Kruševačka)

–              Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Aleksandrovo (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)

–              Dečije igralište u ulici  Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Aleksandrovo)

–              Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Aleksandrovo )

–              Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Tolminska (MZ Aleksandrovo)

–              Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Jurija Gagarina (MZ Aleksandrovo)

–              Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)

–              Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)

–              Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)

–              Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)

–              Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama  u ulici Leskovačka (MZ Ker)

–              Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)

–              Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)

–              Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića  (MZ Novo selo)

–              Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića  (MZ Gat)

–              Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska  (MZ Gat)

–              Dečije igralište  i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmok)

–              Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmok)

–              Dečije igralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)

–              Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)

–              Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)

–              Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)

–              Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)

–              Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Kertvaroš)

–              Dečije igralište u ulici Lifke Šandora  -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)

–              Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )

–              Dečije igralište u ulici  Uralska  – Valjevska (MZ Peščara)

–              Dečije igralište u ulici Kumrovačka  (MZ Peščara)

–              Dečije igralište u u lici  Stubička (MZ Zorka)

–              Poljana kod fabrike „Sever“

–              Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusunska i Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina ulica)

–              Ostale manje javne zelene  površine  i dečija igrališta u gradskim MZ

 

Palić:

–              Veliki Park

–              Obala od Ženskog do Muškog štranda

–              Letnja pozornica

–              Okolina Krvavog jezera

–              Dečije igralište  na trgu Lasla Mađara

–              Dečije igralište  u ulici Daruvarska

–              Ulica Zelengorska

–              Okolina hotela „Sport“

–              Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“

–              Poljana kod meterološke stanice

 

Kelebija:

–              Okolina Majdana

–              Dečije igralište u ulici Edvarda Kardelja

 

Bikovo:

–              Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante

 

Čantavir:

–              Javna zelena površina na trgu Petefi brigade sa pijačnim trgom

–              Dečije igralište u ulici  Lenjinova – Senćanska

–              Dečije igralište u ulici  Pionirska – 8. marta

–              Izletište Siget („Ostrvo“)

 

Bačko Dušanovo:

–              Dušanovački park  –  ugao ulice Ive Lole Ribara i Školske ulice

–              Izletište Žablje ostrvo