DruštvoServisne informacije

Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje vršiće se od 28. avgusta do 6. septembra

Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje vršiće se u periodu od 28. avgusta do 6. septembra 2023. godine. Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti u terminu od 18 do 23 časa, prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.

Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Palić, Hajdukovo, Šupljak i Bački Vinogradi .

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.