Suzbijanje odraslih komaraca sa zemlje od srede

Preduzeće „Oris“ iz Sombora sprovešće tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 16. do 19. avgusta, prvog dana sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha, u vremenu od 18 do 23 časa.

Tretman će se obavljati na teritoriji mesnih zajednica Novo selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Dudova šuma, Centar 1, 2 i 3, Prozivka, Bajnat, Novi grad, Kertvaroš, Mali Radanovac i Željezničko naselje.

Koristiće se ULV tehnika, preparat na bazi aktivne materije deltametrin, koji je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo preparata traje tri dana.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na Fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ d.o.o. Sombor.