DruštvoAktuelno

Projekat regionalnog sistema upravljanja otpadom uskoro dobija svoju punu primenu

Na današnjoj 29. sednici Skupštine grada, odbornici su usvojili izmenu gradske Odluke o upravljanju komunalnim otpadom. Dozvolama koje je Regionalna deponija dobila u proteklom periodu, novim kantama za sakupljanje otpada koje je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i zapošljavanjem 20 radnika u JKP “Čistoća i zelenilo”, značajno će se poboljšati proces sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada, a u planu je i da se poveća količina otpada koji će biti odvožen na Regionalnu deponiju, čime će se omogućiti zatvaranje deponije Aleksandrovačka bara.

Kako ističe Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, izmenom Oduke o upravljanju komunalnim otpadom, stvoreni su uslovi da se nova naseljena mesta uvedu u sistem sakupljanja komunalnog otpada, odnosno da se dosadašnji sistem koji je podrazumevao odlaganje smeća u tipske vreće, unapredi sa tipskim posudama koje će biti uslov za taj prvi stepen sakupljanja, tj. odlaganja otpada.

“Svakako da je u skladu sa regionalnim Planom upravljanja otpadom predviđeno da se ovaj sistem klasifikacije, odnosno odlaganja i primarne selekcije već na nivou domaćinstva uvede u sistemu od dve kante, međutim za sada će prioritet biti da se izvrši pokrivanje kompletne teritorije grada Subotice sa primarnim zelenim kantama, kako bi svi stanovnici na pravilan način odlagali otpad, a nakon toga će se pristupiti uvođenju te druge kante koja će najverovatnije biti plave boje, gde će se u skladu sa prethodno pomenutim dokumentima raditi razvrstavanje otpada na mestu nastanka”, naglašava Vukelić.

Prema njegovim rečima, početak januara 2024. godine je rok za sprovođenje pomenutih aktivnosti, a on je donet u skladu sa realnim kapacitetima JKP “Čistoća i zelenilo” i Regionalne deponije. “Cilj je da onaj deo pokrivenosti grada koji budu mogli da opskrbe zaposleni u Čistoći u narednom periodu funkcioniše, da se jednostavno uredno odnosi otpad i da se na uredan način primenjuje ova odluka. Ovim ne želim reći da nećemo čitavu teritoriju pokriti, ali će se sigurno ići u segmentima, iz prostog razloga što je fizički nemoguće da u jednom momentu pokrijemo kompletnu teritoriju. Građani treba da znaju da će se Subotica kao odgovorna jedinica Lokalne samouprave svakako truditi da u što bržem vremenskom periodu to uradi i da konačno regionalni sistem upravljanja otpadom koji je bio davno projektovan zaživi i dobije svoju punu primenu, što će uticati na samu čistoću i zaštitu životne sredine”, napominje Radoslav Vukelić.

Kako objašnjava Slobodan Milošev, direktor Javno-komunalnog preduzeća “Čistoća i zelenilo”, ovo preduzeće na Regionalnu deponiju trenutno odvozi čak 30 odsto ukupne količine otpada, a u planu je da ta brojka raste iz meseca u mesec.

“U decembru će ta količina iznositi 40 odsto, a u januaru kada nam dođu novi radnici, pet vozača i petnaest komunalnih radnika, postići ćemo 50 odsto. Sve dalje ćemo raditi u skladu sa regionalnim Planom upravljanja otpadom, u dogovoru sa ministarstvom i očekujemo da u toku 2023. godine ukupna količina od 100 odsto završi na Regionalnoj deponji, a to podrazumeva uključivanje svih prigradskih naselja”, ističe Milošev. U početnoj fazi do juna meseca u ovaj proces biće uključeno uključeno negde oko 4 hiljade domaćinstava, čije smeće će biti odvoženo putem tipskih kanti, a naredne godine biće nabavljene nove količine kanti za otpad. Za deponiju Aleksandrovačka bara predviđen je projekat sanacije i rekultivacije.

Mnoge pozitivne stvari su se desile u proteklim godinama, građena je pruga Subotica – Segedin, gradi se pruga Novi Sad – Kelebija i enormne količine zemlje su pristigle na Aleksandrovačku baru, što je delimično izmenilo njen izgled. Mi ćemo ovih dana raditi premeravanje i videćemo da pristupimo prvoj fazi izgradnje obodnog nasipa da je zaštitimo od procepnih voda, a nakon toga planiramo da konkurišemo za sredstva da bi u potpunosti zatvorili i sanirali Aleksandrovačku baru. Nama je pored ovih 20 potrebno još 17 radnika, kako bi pre svega savladali kompletne količine zelenog otpada i moramo savladati otpad sa kojim radi Radna jedinica higijene grada, tako da ja mislim da će u ovim rokovima planovi biti ispunjeni, ali ima neizvesnosti kako i na koji način ćemo dobiti dozvolu za novo zapošljavanje”, dodao je Milošev.