Koja je sudbina JP Subotica-trans?

Odbornici su na 43. sednici Skupštine Grada doneli  Odluku o pokretanju postupka određivanja modela finansiranja u cilju realizacije projekta javno-privatnog partnerstva – radi obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Subotice, kao i Odluku o davanju saglasnosti i usvajanju predloga Projekta javno-privatnog partnerstva za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Subotice.

Mi ovu odluku nismo podržali iz nekoliko razloga. Svo vreme imali smo obećanje gradonačelnika Stevana Bakića, dato 28. decembra 2022. godine da će do kraja 2023. biti rešen problem u ovom preduzeću kao i da u istom neće biti izvršena privatizacija. To se nije ispunilo da ne koristim težu reč i sada smo došli do toga da se izrađuje elaborat o javno privatnom partnerstvu kojim se u koncesiju daje preduzeće na period od 15 godina, rekao je Miroslav Milojević, šef odborničke grupe Pokret građanske Subotice i dodao da je ključni element svakako uticaj na budžet grada.

Do sada se ovom preduzeću daje 500 miliona što je enormna suma a u elaboratu se suma smanjuje na ispod 200 miliona. Ne vidim nijedan motiv zašto bi koncesionar ušao  u posao koji je u startu negativan i zavisi od budžeta  grada. To su bili razlozi zašto nismo glasali.

Direktor JP Subotica trans  Dejan Ljubisavljević istakao je ovom prilikom da je preduzeće u izuzetno teškom stanju. Preduzeće nije imalo saobaćajnu studiju dok linije nisu menjane od 2009. godine. Kupovinom zglobnih autobusa umesto solo autobusa koji su duplo skuplji, troši se više nafte pa dolazimo do potrošnje veće količine nafte dok putnika nema. Ne smatram sebe vizionarom ali javno privatno partnerstvo danas funkcioniše u 40 gradova u Srbiji i svakako je jedan od načina za rešavanje problema, kazao je Ljubisavljević i dodao da preduzeće nema neizmirenih dugovanja dok je na pitanje da li Subotica-trans ima višak radnika odgovorio da Subotica-trans ne mora da ispoštuje nerentabilne linije prema Kanjiži zbog pet ili šest putnika a to i dalje radi.

Mišljenje šefa odborničke grupe SNS Veljka Vojnića je da građani zaslužuju i moraju imati kvalitetan javni prevoz ali da se budžet ne optereti previše. isto mišljenje dele i odbornici SVM-a uz dodatnu opasku da treba preispitati rad rukovodstva jer propusti su evidentni.

U najskorije vreme stvoriće se tim koji će formirati gradsko veće koji će imati iscrpan zadatak da na osnovu podataka koje će dobiti od samog preduzeća iznađu model za finansiranje odnosno da li postoji opravdanost relizacija javno privatnog partnerstva ili će pak grad morati sam da pronađe rešenje.

Doneta su i rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja za 2024. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo”, „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje”, Javnog preduzeća „PalićLudaš“, JKP „Parking”, JKP  „Dimničar“, JKP   „Pogrebno”, JKP „Stadion”, JKP „Suboticagas”, JKP „Subotička toplana”, JKP „Vodovod i kanalizacija”, JP „Suboticatrans”, JKP „Subotičke pijace”, DOO „Park Palić” Palić i Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija”.

Usvojeno je i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća „Suboticatrans” kojom se odobrava davanje bankarske garancije, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje”. Odbornici su doneli i Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine za 2023. Godinu, Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o realizaciji Programa poslovanja Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“ i Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o realizaciji Programa poslovanja Fonda „Dr Laslo Rehak“ sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu, a doneli su i Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine za 2024. godinu.

Usvojeno je, takođe, i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“, sa finansijskim planom za 2024. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fonda „Dr Laslo Rehak“, sa finansijskim pokazateljima za 2024. godinu.

Na sednici Skupštine grada Subotice za direktora Istorijskog arhiva imenovan je Stevan Mačković.

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *