Odbornici Skupštine grada usvojili budžet za 2023. godinu

Sa 49 glasova za i 4 protiv, odbornici Skupštine grada usvojili su danas Predlog budžeta za 2023. godinu, koji će iznositi nešto više od 8,5 milijardi dinara, što je za 1,38 odsto više sredstava u odnosu na izglasani rebalans budžeta za 2022. godinu. U budžet za narednu godinu preneta su neutrošena sredstva sa viših nivoa vlasti u visini od 423 miliona i 780 hiljada dinara, od kojih je 400 miliona od Ministarstva kulture i informisanja za nastavak radova na izgradnji i rekonstrukciji zgrade Narodnog pozorišta, 12 miliona za sufinansiranje izgradnje objekta za prikupljanje proizvoda životinjskog porekla, 8 miliona dinara biće namenjeno za sufinansiranje energetske sanacije i energije iz obnovljivih izvora stambenih zgrada i porodičnih kuća i 3 miliona i 780 hiljada dinara za sufinansiranje Planova detaljnih regulacija.

Gradonačelnik Stevan Bakić je naglasio da je usklađivanje potreba budžetskih korisnika sa planiranim prihodima ovaj put bilo nikad izazovnije. “Imamo povećanje minimalne cene rada za 14,03 odsto, povećanje plata u javnom sektoru za 12,5 odsto, povećanje cene energenata i energije i kada na sve to dodamo sve potrese i razne krize na globalnom nivou, moram da istaknem da smo imali veliku težinu pri projekciji novog budžeta. Prioriteti kojima smo se rukovodili u raspodeli budžetskih sredstava su nastavak politike koja je razvijena i raznovrsna, socijalna pomoć koja je za građane, kao i podrška porodicama i deci, obezbeđivanje uslova za najmlađe u zabavištima i predškolskom obrazovanju, obezbeđivanje nesmetanog rada osnovnih i srednjih škola, briga o studentima i talentovanim učenicima, zaštita i unapređenje životne sredine, održavanje uređenosti Grada Subotice i pozitivnog ambijenta radi privlačenja direktnih investicija i završetak postojećih kapitalnih projekata. Opredelili smo značajna sredstva i u tekućoj budžetskoj rezervi u visini od 150 miliona dinara radi sopstvenog finansiranja kod apliciranja na konkurse viših nivoa vlasti, koji su nam u prethodnom budžetskom periodu davali značajnu podršku pri finansiranju i sufinansiranju kapitalnih projekata”, rekao je Bakić.

Sa druge strane, u Pokretu za građansku Suboticu smatraju da budžet za 2023. godinu nema snagu ovogodišnjeg. Iako je nominalno veći, kada se uzmu u obzir inflacija i enormna poskupljenja koja vladaju, budžet će prema mišljenju opozicije služiti isključivo za preživljavanje. “Vladajuća stranka se često hvali da je u pitanju razvojni budžet, međutim nismo to mogli da čujemo ovoga puta. Ono što se odvaja za puteve i uređenje trotoara to se i ovoga puta odvojilo, ali tu nema nikakve investicione komponente. Što se tiče investicija, oni gledaju da završe dve investicije, a to je pozorište koje traje već 15 godina i ja smatram da ono treba da bude proglašeno promašenom investicijom, jer nijedna investicija se ne završava toliko dugo, a druga je Akva park na Paliću koja isto tako traje već nekoliko godina sa neizvesnim početkom i krajem, a vladajuća struktura kaže da će sve biti završeno do sredine godine. Mi se nadamo da će to biti tako, međutim skeptični smo da će se to dogoditi. Ostaje da vidimo u ovim uslovima velike ekonomske krize šta će se dogoditi u budućnosti, jer koncipiranje budžeta je bilo jedino moguće prema uputstvima koja su dobijena iz Ministarstva finansija. Svima je jasno da se ogromna kriza nadvila nad svetom i našom državom, ali i Suboticom, tako da nam jedino ostaje vera u to da će ovaj budžet koliko-toliko uspeti da se ostvari u velikom procentu”, istakao je odbornik Miroslav Milojević, predsednik odborničke grupe “Pokret za građansku Suboticu”.

Janoš Nagel ispred Odborničke grupe Saveza vojvođanskih mađara, naglasio je da je Predlog budžeta zaista usmeren na investicione aktivnosti, jer je u njemu predviđeno preko jedne milijarde i 600 miliona dinara upravo za te namene. “Od toga najveći deo investicija odnosiće se na radove na adaptaciji Narodnog pozorišta, skoro 1,3 milijardi dinara. Neko se u ovom gradu još bavi sa temom pod kojim okolnostima je srušena zgrada pozorišta pre 15 godina. Danas su neka druga vremena, podignuta je nova zgrada, rade se unutrašnji radovi, svi se trudimo da taj objekat bude završen i zato je u budžetu obezbeđen novac, kako bi naredna faza u sledećoj godini bila uspešno završena i da konačno u novoj i modernoj zgradi možemo da gledamo pozorišne predstave. Mislim da građane to interesuje kada će moći da koriste zgradu pozorišta, a ne to ko i kako je doneo odluku pre 15 godina”, smatra Nagel.

Odbornici su na sednici usvojili i Plan razvoja grada Subotice za period 2023-2032. godine, a dali su saglasnost i na izmenu poslovanja preduzeća “Park Palić”.