E-licitacija vozila Carinarnice Subotica

Uprava Carina obaveštava zainteresovana fizička i pravna lica, da već od danas mogu da se prijave za e-licitaciju vozila koju Carinarnica Subotica ogranizuje 28. septembra od 10 do 14 časova.

Javnoj prodaji će biti izloženo ukupno 10 putničkih automobila, čije je fizičko razgledanje zakazano za sutra, 22. septembar od 11 do 12 časova, na lokaciji “Terminal Subotica“, Bikovački put 11. Rok za prijavljivanje i uplatu neophodne kaucije je 25. septembar do ponoći.

Detaljne informacije o opštim uslovima učešća i korisničko uputstvo, dostupni su kako u samoj aplikaciji, tako i na sajtu Uprave carina u rubrici “Objašnjenja“ https://www.carina.rs/dokumenti/carinski-propisi/objasnjenjaupravecarina.html.