Odbornici usvojili PDR za nekoliko gradskih lokacija i odluke o nagradama Počasni građanin i “Pro urbe”

Odbornici Skupštine grada usvojili su Planove detaljne regulacije za prostor na Radijalcu oivičen ulicama Frankopanska, Ferenca Sepa, Aleje Maršala Tita i Petra Lekovića i planski dokument za prostor oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put, a donete su se i odluke o dodeli priznanja “Pro urbe” i Počasni građanin.

Govoreći o odlukama vezanim za planove detaljne regulacije, šef Odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Za našu decu” Veljko Vojnić naglasio je da su izmene donete zbog usklađivanja planskih dokumenata sa republičkim, a trebalo je da se identifikuje minimum 30 važnih istorijskih objekata koje treba arhitektonski zaštititi. “Ti objekti su biseri arhitekture, stari objekti koji su nosioci zaštite čitave ulice Braće Radić, a mi smo nakon dobijanja planskih rešenja pristupili usklađivanju tih naših planova od ranije, jer smo želeli da se ta ulica zaštiti kao i uže gradsko jezgro, da ne dolazi do nasumične nelogične gradnje koja odstupa od arhitektonskih rešenja postojećih objekata, kao i da se zaštiti naša infrastrukturna mreža, jer nije predviđena tolika izgradnja višespratnica na postojeću. Na Radijalcu objekti koji će se graditi neće smeti da imaju spratnost koja je veća od postojećih objekata škola koje se nalaze u tom delu grada”, istakao je Vojnić.

Govoreći o problemu parkiranja u centru grada, Vojnić je rekao da je u planu izgradnja nadzemnih montažnih garaža. “Ja sam zamolio zaposlene u JKP “Parking” da pokušaju da nađu tehnička rešenja da se izgradi više takvih objekata na nekoliko lokacija u gradu, a imajući u vidu da će to biti veliko finansijsko opterećenje za grad, moraćemo potražiti pomoć od pokrajine i republike. Svedoci smo da svi vozimo automobile i da je veliki broj automobila koji je stigao u Suboticu, a koje je potrebno udaljiti od Gradske kuće”, rekao je Vojnić.

Planove detaljne regulacije podržala je i odbornička grupa Saveza vojvođanskih mađara, a Janoš Nagel je naglasio da je poznato zalaganje ove stranke u očuvanju istorijskog nasleđa Subotice. “Nažalost u proteklom periodu načinjeni su propusti i sa ovom izmenom koja se odnosi na deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradskog puta, Blaška Rajića i Senćanskog puta, konačno je stavljena tačka na ovo pitanje u smislu da tu više ne može biti nikakvog rušenja, to je istorijsko nasleđe i ta ulica treba da bude sačuvana u obliku kojem se sada nalazi, zato što ona predstavlja kulturno dobro i to je suština. Sa druge strane, na Aleji Maršala Tita imate visoke zgrade, a posle Frankopanske ulice idu prizemne stambene zgrade i sa ovim rešenjem stvaraju se uslovi da se spratnost postepeno smanjuje i smatramo da je to rešenje koje je bilo potrebno”, dodao je on.

Nagradu Počasni građanin Subotice ove godine biće dodeljena dr Šomođi Šandoru, doktoru ekonomskih i poljoprivrednih nauka, dok će nagradu “Pro urbe” dobiti prof. dr Josip Ivanović, dekan Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku u Subotici, dirigent Murenji Maćaš i koreograf Miroslav Vojnić Hajduk.

U odborničkoj grupi “Pokret za građansku Suboticu”, koja je podržala ove odluke ističu da je neophodno da komisija koja donosi predloge o dobitnicima ovih nagrada treba da bude sačinjena od vanstranačkih ličnosti, jer kako naglašavaju, ova vlast ima “etno nacionalni karakter”. “Ta komisija je formirana na partijskoj osnovi, pre svega nju sačinjavaju kadrovi SNS i SVM, a etno nacionalni karakter ograničava druge osobe koje bi mogle da dobiju ovu nagradu. U dodeli nagrada se smenjuju samo dve etničke grupe, znači ne postoji šansa da neko iz hrvatskog, bunjevačkog, romskog ili nekog drugog etničkog korpusa bude nagrađen, s toga mi smatramo da bi komisija morala da bude formirana od vanstranačkih ljudi, uglednih, časnih i poštenih sa kojima naš grad raspolaže i onda bi u punom kapacitetu dobili izbor počasnog građanina i tu bi taj demokratski princip potpuno zaživeo”, istakao je Miroslav Milojević, predsednik odborničke grupe “Pokret za građansku Suboticu”.

Govoreći o izgledu centra grada, Milojević je ocenio da ne postoji jasna ideja vodilja kako bi on trebao da izgleda. “Ako nema dovoljno vizije, vladajuća koalicija treba da poseti okolne gradove kao što su Segedin i Osijek i da prepišu recept. Puno automobila ulazi u grad, a JKP Parking ne rešava problem parkiranja. Izgled Subotice je potpuno devastiran”, dodao je on.