Sutra se održava 28. sednica Skupštine grada

Sutra se održava 28. sednica Skupštine grada, na kojoj će se raspravljati o 16 tačaka dnevnog reda. Kako je na konferenciji za medije najavio predsednik Skupštine grada dr Balint Pastor, pred odbornicima će se između ostalog naći Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, a reč je o dokumentu koji se usvaja svake godine na koji saglasnost daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. “Svake godine je sve manje i manje poljoprivrednog zemljišta koje se može izdati u zakup, a razlog leži u tome što na vrlo ispravan način građani dobijaju nazad svoju imovinu u postupku restitucije i zbog toga je sve manje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se može dati u zakup, ali i uz ovo umanjenje će Grad ostvariti nešto malo više od 106 miliona dinara, a ta sredstva će se u potpunosti investirati u razvoj poljoprivrede, konkretno izgradnju i održavanje kanala za odvodnjavanje, za protivgradne mere, navodnjavanje i poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta”, rekao je Pastor.

Osim ove tačke, na dnevnom redu naći će se i Izveštaj o ostvarenju budžeta u periodu od 01. januara do 30. septembra 2022. godine, a predstavljajući ga Pastor je naglasio da je ostvarenje i realizacija budžeta i dalje primer racionalnog korišćenja sredstava. “Ono što mogu da kažem je da je ostvarenje bolje i u odnosu na isti period prošle godine. Kada pričamo o budžetu, rebalansu i izveštaju ostvarenju budžeta, dugujemo zahvalnost građanima što plaćaju porez na imovinu što je naš prihod i onim privrednim društvima koji zapošljavaju naše sugrađane i plaćaju porez na zarade. Što se tiče poreza na zarade, ostvarenje je do kraja septembra bilo 72,33 odsto, a što se tiče poreza na imovinu ostvarenje je 71,60 odsto, što znači da se ovi prihodi ostvaruju na zavidnom nivou, a što se tiče rashoda, rekao sam da se racionalno troše sredstva i sve pristigle obaveze izmiruju blagovremeno, čak i pre roka i sve to ne utiče na likvidnost budžeta našeg grada”, dodao je predsednik Skupštine grada.

Govoreći o ostvarenju budžeta, naglasio je da je do sada ostvareno 66 odsto od planiranog godišnjeg obima. “To je za 1,16 odsto više u odnosu na ostvarenje budžeta u istom periodu prethodne godine, da budemo u potpunosti precizni, znate da je na prošloj sednici usvojen rebalans, ali se to desilo već početkom oktobra, znači ovo se odnosi na onaj prvobitan budžet koji je usvojen krajem prošle godine, što govori da će ostvarenje biti još bolje do kraja godine”.

Pored navedenih tačaka, razmatraće se i odluke o imenovanju direktora javno-komunalnih preduzeća. Reč je o licima koja su i do sada bila na tim funkcija, ali im je istekao mandat. Predlog je da na čelu JKP “Čistoća i zelenilo” ostane Slobodan Milošev, JKP “Stadion” Tamara Dimitrioski, u JKP “Parking” Milorad Slijepčević, a da na mestu direktora JKP “Pogrebno” ostane Vesna Prćić. Na sednici će se naći i Odluka o usvajanju lokalnog akcionog Plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja u periodu od 2022. do 2027. godine, koji je izrađen u odnosu na koordinisani rad Saveta sa radnim grupama, a njegovim usvajanjem grad će ispuniti određene uslove Evropske unije i smatra se preduslovom za otvaranje određenih evropskih fondova za socijalnu zaštitu.