Archive

Oznaka: Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima

Pred Višim sudom u Subotici pokrenuto između tri i četiri slučaja krivičnog dela trgovine ljudima

U poslednjih pet godina, pred Višim javnim tužilaštvom u Subotici pokrenuto je između tri i četiri sudska postupka u slučajevima…