Pred Višim sudom u Subotici pokrenuto između tri i četiri slučaja krivičnog dela trgovine ljudima

U poslednjih pet godina, pred Višim javnim tužilaštvom u Subotici pokrenuto je između tri i četiri sudska postupka u slučajevima krivičnog dela trgovine ljudima, čiji procenat okončanja je do 70 odsto i za takva dela su izrečene zakonske kazne zatvora, čulo se danas na završnici dvodnevnog treninga “Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima”, koja je održana na Paliću.

Treningu su prisustvovali predstavnici MUP-a, policijskih uprava iz Zrenjanina, Sombora, Kikinde, predstavnici Centra za socijalni rad i zaposleni u socijalnoj zaštiti, tužilaštva, nevladinih i međunarodnih organizacija, Crvenog krsta, kao i zaposleni u zdravstvu i obrazovanju.

Kako objašnjava Adrijana Radojčić Nedeljković iz udruženja građana “Atina”, trening je organizovan uz podršku Internacionalne organizacije za migracije i predstavlja nastavak saradnje sa lokalnim Timom za borbu protiv trgovine ljudima u Subotici. “Ovo je način da razgovaramo sa profesionalcima koji se susreću sa problemom trgovine ljudima, koji je itekako prisutan u Subotici, ali i u drugim gradovima u Srbiji, da razgovaramo koji su njihovi trenutni kapaciteti i na koji način možemo da ih unapredimo. Ovo je dvodnevni trening koji se zapravo bavi unapreživanjem znanja o ovom fenomenu ali i podršci da se uopšte ovom tematikom bave”.

“Međunarodna organizacija za migracije u partnerstvu sa državnim institucijama i međunarodnim organizacijama radi na podršci i u borbi protiv trgovine ljudima, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou i to pre svega kroz izgradnju i poboljšanje kapaciteta lokalnih institucija u borbi protiv trgovine ljudima, kako bi njihov odgovor na taj veliki problem bio uspešniji, a u skladu sa međunarodno usvojenim standardima. Ova tema je veoma važna kako za građane, tako i za širu javnost”, istakla je Nataša Luković, predstavnica Međunarodne organizacije za migracije IOM.

Prema rečima Ilije Đukanovića, člana Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu, cilj treninga je da se profesionalci sa lokala i stručni radnici bolje upoznaju sa dokumentom Standardnih operativnih procedura, sagledaju izazovi i njegova primena u borbi protiv trgovine ljudima u našem gradu, ali i u zemlji. “Pored predstavnika našeg tima, prisutni su predstavnici lokalnih timova i iz drugih gradova, ali i svih drugih institucija koje se bave problematikom trgovine ljudima. Mi smo u toku jučerašnjeg dana saslušali sve aktere sa kojim problemima i izazovima se suočavamo, koje su preporuke, a uvek je negde zaključak da treba da se radi na konstantnoj edukaciji, pojača kampanja kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, ali imamo probleme i izazove u smislu stručnog kadra i broja zaposlenih koji rade na ovom problemu u okviru svojih institucija. Lokalni Tim za borbu protiv trgovine ljudima je uvek spreman da bude domaćin ovakvih treninga i radionica i nastavićemo u tom pravcu. Naš tim broji 20 članova i kao takav jedan je od najbrojnijih u našoj zemlji”.

Treninzi se sprovode u sklopu projekta Međunarodne organizacije za migracije IOM “Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji”, koji se izvodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova i Komeserijata za izbeglice i migracije, a uz podršku Švajcarske konfederacije.