Archive

Oznaka: Marko Stojčić

Završetak projekta “Ecolacus”, izvršen selektivni izlov na Palićkom i Ludoškom jezeru

U sklopu projekta “Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš”, u IV sektoru Palićkog jezera izvršen je jesenji selektivni…

U sklopu projekta Ekolakus izlovljeno preko 200 tona invazivnih vrsta ribe

U sklopu projekta Ekolakus „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ u periodu od 07. do 28. februara sprovodi se još…