U sklopu projekta Ekolakus izlovljeno preko 200 tona invazivnih vrsta ribe

U sklopu projekta Ekolakus „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ u periodu od 07. do 28. februara sprovodi se još jedna kampanja selektivnog izlova invazivnih vrsta ribe u IV sektoru jezera Palić u 2022. godini .

Od početka kampanje u ovoj godini izvađeno je 20 tona autohtonih invazivnih vrsta riba dok su plemenite vrste, kojih takođe ima a našle su se u specijalnim mrežama, vraćene u jezero, kaže Marta Dobo, direktorica JP „Palić Ludaš“ i dodaje da je iako isprva bio plan da se iz Palića izlovi 50  do sada izlovljeno čak 200 invazivnih vrsta.

Svrha selektivnog izlova je smanjenje broja autohtonih vrsta poput babuške, sunčanice, američkog patuljastog somića dok se domaće vrste poput šarana, smuđa i štuke odmah vraćaju u jezero. Izlovom invazivnih vrsta poboljšava se kvalitet ribljeg fonda a analiza izlovljenih babuški prema rezultatima veterinarskog instituta može se koristiti i za ljudsku upotrebu.

Ekologija je pojam koji se vezuje za zaštitu životne sredine, to je ispravno i tako bi trebalo da bude, međutim treba imati u vidu da se tu radi i o zaštiti čoveka u prirodi. Mi ćemo biti bezbedni kada prestanemo da živimo od prirode i ponovo počnemo da živimo sa prirodom kako smo to radili hiljadama godina unazad, rekao je Marko Stojčić, konsultant na projektu i istakao da se tokom trajanja projekta susretao sa velikim brojem ljudi koji su istinski posvećeni zaštiti životne sredine i koji su spremni da udruže svoje znanje i energiju u cilju zaštite iste.

Projekat Ekolakus nalazi se krajnjoj fazi , sve planirane investicije su završene i predate upravljačima a u ovoj godini ostalo je da se završe još neke aktivnosti, odnosno još jedna kampanja selektivnog izlova, da se optimizuju izgrađeni sistemi kao i da se nastavi monitoring parametara Palićkog jezera u kojem je procenjeno vreme zadražavanje vode 9 meseci. Potrebno je sačekati određeno vreme da se pun uticaj i efekat sprovedenih mera pokaže u stvarnosti, rekao je Stojčić.

Zavod za zaštitu javnog zdravlja vrši mesečni monitornig i dobijenim rezultatima na sektoru IV i Ludaškom jezeru, smo zadovoljni, iz kojih se vidi da se estetski i higijenski apekt vode poboljšava iako je primarni cilj Ekolakus projekta zaštita biološke različitosti.