Archive

Oznaka: autohtone invazivne vrste ribe

U sklopu projekta Ekolakus izlovljeno preko 200 tona invazivnih vrsta ribe

U sklopu projekta Ekolakus „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ u periodu od 07. do 28. februara sprovodi se još…