Archive

Oznaka: buka

Saobraćaj odgovoran za povećan nivo buke u gradu

Monitoring buke na teritoriji Grada Subotice u 2022. godini, pokazao je da je tokom ukupno 50 izvršenih merenja, na tri…