Predloženi članovi gradskog Saveta za međunacionalne odnose

Gradsko veće je na današnjoj 52. sednici donelo predlog Rešenja o imenovanju članova Saveta za međunacionalne odnose grada Subotice.

Za predsednika, ujedno i predstavnika mađarske nacionalne manjine predložena je Ana Lulić Marki, a za zamenika predsednika i predstavnika srpskog naroda Jasmina Stevanović.

Član saveta i predstavnik srpskog naroda je i Marko Marić, a članovi i predstavnici mađarske nacionalne manjine su Agota Balint, Lili Sabo i Roland Sabo. Slaven Dulić biće predstavnik hrvatske nacionalne manjine, Branko Pokornić bunjevačke, Rade Bulatović crnogorske, a Klaudija Kurina izabrana je za predstavnika romske nacionalne manjine.