Raspisan Javni poziv za sprovođenje mera energetske sanacije

Gradsko veće je 24. novembra raspisalo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske sanacije, putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji Grada Subotice.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli grada Subotice, a konkursna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici Grada ili u pisarnici Gradske uprave. Prijava se predaje lično, na pisarnici ili preporučeno poštom na adresu Grad Subotica, Trg slobode 1, sa naznakom Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršenjem mera energetske efikasnosti Grada Subotice.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona na broj 024/626-790 ili putem e-mail adrese: energetika@subotica.rs.