U toku je osnivanje Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice

Gradsko veće donelo je Odluku o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice, sa ciljem podsticanja razvoja, vrednovanja uspeha i staranja o stručnom usavršavanju talentovanih učenika i studenata sa teritorije Grada, a njegov zadatak je da pruža posebne oblike pomoći talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i nagrađuje učenike osnovnih i srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima, koje je ministarstvo nadležno za poslove prosvete utvrdilo kalendarom takmičenja i smotri.

Fond dodeljuje novčana sredstva za podsticanje razvoja do najviše 100 mladih talenata godišnje (do 20 studenata, do 40 učenika srednje škole i do 40 učenika osnovne škole). Potrebna novčana sredstva za rad Fonda obezbediće se iz aproprijacija obezbeđenih u okviru budžeta za tekuću godinu, ostalih vanbudžetskih prihoda (donatorska sredstva privrednih društava, preduzetničkih radnji, preduzetnika, banaka, osiguravajućih društava i drugih). Visina novčanih sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice, utvrđuje se svake godine odlukom o budžetu Grada, a poslove koji se odnose na realizaciju ciljeva Fonda i konkursni postupak sprovodiće Komisija za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice.

Pravo na dodelu novčanih sredstava mogu ostvariti mladi talenti pod sledećim uslovima: da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište/boravište na teritoriji Grada Subotice, najmanje jednu godinu do dana podnošenja prijave za dodelu sredstava. Pravo na dodelu novčanih sredstava mogu ostvariti učenici i studenti pod sledećim uslovima: da imaju prosečnu ocenu iznad 8,50, da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija, da nisu obnovili nijednu godinu studiranja, odnosno nisu ponavljali razred. Kriterijumi za dodelu novčanih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola su uspeh u prethodnoj godini i nagrade na takmičenjima.

Konkurs će se raspisati tokom septembra, a biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice.