DruštvoSubotica danas

Okrugli sto namenjen ženama sa iskustvom izbeglištva

U susret 20. junu, Međunarodnom danu izbeglica, Tim za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice i beogradsko udruženje “Atina” za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno – zasnovanog nasilja, organizovali su danas u Subotici Okrugli sto na temu „Rizici od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja u populaciji žena i devojčica izbeglica u Srbiji”.

U okviru Okruglog stola, održana su predavanja i diskusija sa profesionalcima i profesionalkama, predstavnicima lokalnih relevantnih institucija, ali i članovima Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, kako bi se ukazalo na probleme i rizike sa kojima se suočavaju žene i devojke sa iskustvom izbeglištva koje dolaze do teritorije Republike Srbije. “Naša ideja je da posebno o tome govore žene koje se okupljaju oko organizacije “Atina”, koje poznaju sistem i procedure azila i sistem podrške naše zemlje, a koje će ukazati na sve te rizike i opasnosti sa kojima se susreću na putu kao izbeglice i migrantkinje. Njihov značaj, iskustvo i znanje je veliko, samim tim što poznaju kako sistem funkcioniše i iz toga će pokušati sa profesionalcima da govore i o nekim preporukama, gde bi moglo doći do nekog unapređenja i da vidimo kako bi sistem odgovorio na njihove potrebe dok su u našoj zemlji. Mnoge od njih su dobile azil i ostale da žive i rade u Srbiji, tako da je njihova perspektiva izuzetno važna”, kaže Lidija Đorđević, predstavnica Udruženja “Atina”.

Kako je naglasila, Udruženje se već 19. godina bavi borbom protiv trgovine ljudima, a od 2015. godine je posebno posvećena radu i pružanju podrške ženama iz izbegličke populacije, koja je prepoznata kao grupa koja je ranjiva i u dodatnom riziku da žene koje je čine, mogu biti žrtve nekog rodno – zasnovanog nasilja ili eksploatacije. “Pokušali smo da delujemo kroz zagovaračke aktivnosti za unapređenje mreže podrške, kako bi čitav sistem adekvatno odgovorio na njihove potrebe. Kao najveći rizici prepoznati su kretanje na put gde se dolazi do zemalja čiji se sistemi ne poznaju, nepoznavanje jezika, gubitak komunikacije sa članovima porodice, prijatelja, kao i samo iskustvo napuštanja ratno zahvaćenim područjima. One su izložene ljudima koji su ih prepoznali kao lake mete i mogu biti dodatno eksploatisane na razne načine, tako da sva ta njihova specifičnost zbog koje kreću na put i napuštaju zemlju porekla dodatno utiče na to”, dodala je Đorđević.

“Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima Subotice, nastavlja uspešnu i dobru saradnju sa Udruženjem građana “Atina” i mi smo smatrali da naši članovi treba da poslušaju članice grupe “Žene na putu”, da čuju njihovo životno iskustvo. To su žene koje su napustile zemlje porekla, a danas žive u Srbiji. Ovo je jedan novi vid okruglog stola i za nas u Lokalnom timu, tako da će nam sigurno značiti ovo iskustvo, a što se tiče drugih aktivnosti koje smo planirali u narednom periodu, u julu mesecu obeležićemo Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, pre svega sa aktivnostima u saradnji sa Gradskom organizacijom Crvenog krsta, koje će se ticati naših najmlađih sugrađana”, rekao je Ilija Đukanović, član Gradskog veća i Koordinator Lokalnog tima.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Višeg javnog tužilaštva, Policijske uprave, Komeserijata za migracije i izbeglice i Prihvatnog kampa za migrante u Subotici.