Od septembra tretman za počinioce nasilja u partnerskom odnosu

Od početka septembra do kraja godine Centar za savetovanje i podršku porodici će sprovoditi tretman za počinioce nasilja u partnerskom odnosu, u okviru projekta koji podržava Pokrajinski sekretarijat za demografiju i socijalna pitanja.

Kada se klijent javi na tretman organizuju se individualne seanse, a nakon toga, procenjuje se da li će klijent biti uključen u grupni rad. Seanse se održavaju jednom nedeljno u trajanju od sat i po. Grupni tretman sprovodi terapeutski par koji je prošao specijalizovani trening Norveške organizacije ATV a prethodno imao psihoterapijsko iskustvo i iskustvo u radu sa porodičnim nasiljem. Tretman traje dvanaest seansi (tri meseca). Tretman se sprovodi u prostorijama Centra za savetovanje i podršku porodici u Šantićevoj 27, u dogovoreno vreme koje odgovara klijentima.

Tretman je moguć kada je socijalna intervencija učinjena i kada je nasilje zaustavljeno. Ovaj program je namenjen isključivo muškarcima koji su počinili nasilje u partnerskom odnosu i sprovodi se na srpskom jeziku. Neophodno je da priznaju da su počinili nasilje i žele da prihvate tretman, odnosno pomoć. Preuzimaju odgovornost (barem delimično) za počinjeno nasilje i prihvataju potpisivanje ugovora o nenasilju. Stručni tim održava kontakt sa žrtvom i proverava odsustvo nasilja.

Nasilje ima pogubno dejstvo ne samo na žrtvu, decu, odnosno porodicu, već dugoročno gledano i na počinioca. Počinioci se često osećaju krivima, nemoćnima, frustriranima, teško održavaju harmonične partnerske odnose i svaki put iznova ostaju sami.

Problemi u relacijama mogu da se efikasno reše na mnogo različitih načina, dok je nasilje krajnje neefikasno. U terapiji počinioca partnerskog nasilja fokus je na menjanju uverenja koja doprinose činjenju nasilja, ali i učenju konstruktivnih modela ponašanja i odnosa od kojih imaju koristi svi članovi porodice.

Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona: 551-619 ili e-mail adresu: subotica.csr@minrzs.gov.rs