Kartice zadržane u bankomatima, banke dužne da vrate korisnicima u roku od dva dana

Narodnoj banci Srbije se u prethodnom periodu obratilo više korisnika platnih kartica izdatih od drugih banaka u Republici Srbiji, koji su pokušali da podignu gotovinu na bankomatu druge banke u zemlji i čija je platna kartica iz nekog razloga privremeno zadržana u istom, a postupak vraćanja zadržane kartice traje veoma dugo.

Navodi u tim obraćanjima ukazuju na to da banke koje su pružaoci jednokratne platne usluge isplate gotovog novca, nakon prijave i zahteva za vraćanje zadržane kartice najčešće upućuju korisnika na bankukoja je izdala karticu. Iz tog razloga, ceo postupak i vraćanje korisnicima privremeno zadržane kartice traje veoma dugo, a u pojedinim slučajevima korisnici ne mogu da ih preuzmu i po nekoliko nedelja, iako je razlog zadržavanja kartice najčešće jednostavan.

“Narodna banka Srbije je tim povodom uputila dopis svim bankama da implementiraju procedure na osnovu kojih će nakon prijave i zahteva korisnika za vraćanje kartice koja je privremeno zadržana, a koja nije predmet sumnje pokušaja zloupotrebe, moći sigurno i efikasno da omoguće predaju platne kartice korisniku u ekspozituri u kojoj se nalazi bankomat u kojem je kartica privremeno zadržana ili u najbližoj ekspozituri, u slučaju da je kartica zadržana u bankomatu koji se ne nalazi u ekspozituri banke prihvatioca i to u roku ne dužem od dva radna dana od trenutka prijave korisnika”, navodi se u saopštenju NBS.

U cilju veće efikasnosti ovog procesa, bankama prihvatiocima naloženo da po saznanju da je kartica zadržana u bankomatu, najkasnije narednog radnog dana obaveste banku izdavaoca u slučaju zadržavanja kartice, bez obzira na to da li je korisnik prijavio zadržavanje kartice ili to nije učinio, kako bi dobila potvrdu banke kao neophodan preduslov za vraćanje kartice i da banka izdavalac u najkraćem roku po prijemu tog obaveštenja, u skladu sa ugovorenim načinima komunikacije, u elektronskom obliku obavesti korisnika kartice o slučaju zadržavanja kartice, zaključuje se u saopštenju Narodne banke Srbije.