Danas i sutra Dani građevinarstva

Politehnička škola u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Subotici, po peti put je organizovala “Dane građevinarstva”. Ova dvodnevna manifestacija, koja je namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, okupila je i brojna građevinska preduzeća, projektne biroe i proizvođače građevinskog materijala, a sve sa ciljem promocije značaja i važnosti građevinske struke, čija brojna zanimanja imaju veliku perspektivu u budućnosti.

Jedna od onih koja će svoje znanje stečeno u srednjoj školi na smeru arhitektonski tehničar nadograditi fakultetskim je i Milica Tikvicki, učenica drugog razreda Politehničke škole. Ona je danas svojim drugarima koji planiraju da upišu školu koja ona pohađa, imala zadatak da predstavi novi obrazovni profil geodetski tehničar.

“Pošto mi slušamo taj čas jednom nedeljno, nama je to najpribližnije i onda smo mi došli da predstavimo osnovcima na koji način je to zanimljivo, šta mogu da rade, šta su prednosti. Građevinarstvo jako volim, meni je to privuklo pažnju od malih nogu, sviđa mi se računanje i crtanje, ali kao geodetski tehničar to je prednost što ako budete radili na terenu vi putujete, niste nikada na jednom mestu, pogotovo ako ne volite kancelariju, sedenje i uvek su drugi ljudi tu, nove stvari, novi projekti, nije monotono”, objašnjava Milica Tikvicki.

Kako je rekao direktor Politehničke škole Iso Planić, Dani građevinarstva su prilika da se skrene pažnja na građevinu kao jednu plemenitu struku, imajući u vidu da Subotica ima dugu tradiciju građevinske struke. “Politehnička škola obrazuje kadrove trećeg, četvrtog i petog stepena, tu učenici mogu steći veštine i znanja u zanatskim strukama, mogu steći zvanje majstora, a mogu postati i tehničari i to sve ima primenu u privrednim aktivnostima. Mogu svoje školovanje nastaviti na Građevinskom fakultetu i steći akademska zvanja, dostići najviši nivo ekspertskog iskustva. Na takav način naš grad ima takvu obrazovnu vertikalu koja je veoma značajna. Na ovoj manifestaiji su predstavnici građevinske operative, projektnih biroa i proizvođača građevinskog materijala, jer samo zajedno sa njima kroz procese dualnog obrazovanja možemo obezbediti učenicima kvalitetno znanje i veštine, a isto tako mi njima možemo obezbediti stručnjake koji su neophodni za privredne aktivnosti. Dani Građevinarstva pokušavaju da izađu u susret i potrebama dece i potrebama privrede”, naglasio je Planić.

Građevinski fakultet upisuje studente na tri nivoa, osnovnim, master i akademskim studijama na četiri obrazovna profila, Hidrotehnički smer, Smer saobraćajnice i Smer konstrukcije, a od nedavno, prateći privredna kretanja otvoren je i smer geodezija. Fakultet trenutno pohađa 600 studenata, a naredne akademske godine biće mesta za njih 110.

“Ovde zaista dosta akcenat dajemo na praksu. Kada završe, mnogi su već vešti da rade najsavremenije praktične stvari. Kada se završi ovaj fakultet, studenti sigurno imaju priliku da steknu ugledno mesto u društvu i moralnu satisfakciju. Ako se ikada radilo, sada se rade čudesni inženjerski projekti i objekti koji mogu da imaju I profesionalnu, ali i novčanu satisfakciju”, naglasio je Milan Trifković, dekan Građevinskog fakulteta.

Manifestaciju je ispred lokalne samouprave pozdravio Srđan Samardžić, član Gradskog veća za oblast privrede. “Danas smo se okupili kako bi skrenuli pažnju na jednu plemenitu oblast delovanja, na građevinarstvo koje je naš grad sa prelepim građevinama učinilo prepoznatljivim i autentičnim u zemlji i svetu. Grad Subotica pridaje veliku važnost saradnji obrazovnih institucija i privrede i prepoznavanju potreba i odgovoru na zahteve privrede, a kroz današnji događaj posebno građevinske delatnosti. Ponosimo se i uvek ističemo odlične uslove za obrazovanje kadrova u Politehničkoj školi i na Građevinskom fakultetu. Ove dve institucije pružaju uslove za formalno obrazovanje zanatlija, tehničara i akademski obrazovanih vrhunskih stručnjaka. Istakao bih da sistem dualnog obrazovanja pruža mogućnost za sticanje upotrebljivih korisnih znanja i veština, zajedno sa kompanijama građevinske struke koje postoje u našem gradu i okruženju. Takođe podsećam i na važan proces neformalnog obrazovanja odraslih i mogućnostima prepoznavanja stečenih kompetencija kroz priznavanje prethodnog učenja. Verujem da će naši mladi sugrađani prepoznati mogućnosti sopstvenog obrazovanja i usavršavanja baš u ovoj struci i nastaviti dalji razvoj našeg grada i države”, naglasio je Samardžić.

Dane građevinarstva biće otvoreni i sutra od 10 do 16 časova, a osim radionica namenjenih učenicima srednjih i osnovnih škola, pratiće je i tribine “Prezentacija mogućnosti dualnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u Politehničkoj školi“ i „Stručna praksa u visokom obrazovanju”.