Podela kanti za odvoženje otpada

U Tavankutu počinje podela kanti za odvoženje otpada

JKP “Čistoća i zelenilo” obaveštava stanovnike Mesne zajednice Tavankut, da će se od sutra, 20. aprila do utorka, 09. maja vršiti podela besplatnih tipskih posuda (kanti) za odvoženje otpada. Podela će se obavljati radnim danima od 08 do 14:30, a potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu.

Iz Čistoće apeluju na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele kanti, a ukoliko se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele kanti, istu će moći preuzeti u prostoriji mesne zajednice radnim danima u navedenom periodu od 14 do 18 časova uz prikaz ličnog dokumenta. Za izvršenu uslugu počev od 01. juna, preduzeće će izdavati račun u skladu sa važećom Odlukom o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom – usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada.

Prvi računi će na adrese korisnika stići u julu, a odvoženje otpada putem tipske posude (kante) će se obavljati svakog ponedeljka, od 15. maja. Do tada, smeće će se odvoziti putem tipske vreće (žuti džak) ustaljenom dinamikom.