BRANKO MILISKOVIĆ: ARTEFAKTI

Izložba „Artefakti“ Branka Miliskovića, koja će biti otvorena u petak, 24 marta, u Savremenoj galeriji, prikazaće dokumentaciju i artefakte koji nastaju pre, za vreme i ostaju nakon performansa kao efemerne umetnosti. Na postavci će biti izloženi odabrani dokumenti, fotografije, videa, zvuk, tekstovi i predmeti koji govore o tome koliko je kompleksan put umetnika do realizovanja performansa, kao i šta ostaje “opipljivo” nakon što je izveden.

Branko Milisković je jedan od najistaknutijih performans umetnika u Srbiji. Miliskovićev umetnički rad posvećen živom performansu u trajanju.
Umetnost performansa je oblik umetnosti koji koristi telo i postupke umetnika kao medij izražavanja. Najčešće je jednokratni događaj koji postoji samo u trenutku kada se izvodi.

Dvadeset četiri godine od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), u gradu u kojem je jednog davnog 27. marta (1928) rođen pisac Filosofije palanke (Radomir Konstantinović), a sedam godina posle i onaj drugi koji je otvorio Grobnicu za Borisa Davidoviča (Danilo Kiš), dakle u tom gradu za koji kažu da je kroz istoriju imao dve stotine imena, u Subotici, Szabadki, Subatici… u maštovitoj secesijskoj Palati Rajhl (1904), inspirisanoj mađarskim nacionalnim stilom, u Savremenoj galeriji Subotica umetnik performansa Branko Milisković izlaže svoje Artefakte. Ono što prethodi performansima i ono što ostane posle njih.

Izložba će biti otvorena u 18 časova a trajaće do 06. maja.
Pokrovitelj izložbe: Grad Subotica, North engineering d.o.o.