Obeležen Svetski dan hrane, 16. oktobar

Organizacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization, FAO) svake godine obeležava  Svetski dan hrane 16. oktobra, na dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se ovaj datum obeležava od 2001. godine, a ovogodišnji slogan Svetskog dana hrane je “Voda je život, voda je hrana – sačuvajmo svaku kap”.

Voda čini preko 50% ljudskog tela i pokriva oko 71% zemljine površine. Ona je pokretačka snaga za ljude, privredu i prirodu i temelj je naše hrane. Samo 2,5% vode je sveže i pogodno za piće, poljoprivredu i većinu industrijskih potreba. Poljoprivreda koristi čak 72% slatke vode.

Kao i svi prirodni resursi, slatka voda nije neiscrpna. Dostupnost i kvalitet vode se brzo iscrpljuje zbog decenija lošeg korišćenja i upravljanja, prekomernog izvlačenja podzemnih voda, zagađenja i klimatskih promena. Brz rast stanovništva, urbanizacija, ekonomski razvoj i klimatske promene stavljaju vodene resurse planete u sve veće izazove. Postoji veliki rizik da se vodeni resursi na planeti istroše tako da postanu nepovratni. Zabrinjava podatak da danas 2,4 milijarde ljudi u svetu živi u zemljama koje imaju problem sa dostupnošću vode, a proizvodnja hrane za oko 600 miliona ljudi značajnim delom zavisi od dostupnosti vode čiji je kvalitet upitan zbog zagađenja, degradacije ekosistema i načina korišćenja. Dostupnost vode po osobi je smanjena za 20% u proteklim decenijama.

Šta svako od nas može da uradi? Birajte lokalno proizvedenu hranu i jedite sveže sezonske neprerađene proizvode, a u ishrani koristite namirnice čija proizvodnja zahteva manju količinu vode.  Napravite spisak za kupovinu i kupite samo onoliko hrane koliko vam je zaista potrebno. Ne bacajte hranu i štedite vodu. Kupljenu hranu čuvajte na odgovarajući način i vodite računa o roku trajanja. Budite kreativni kod pripreme hrane i iskoristite ono što imate u kući. Ukoliko ste u mogućnosti donirajte višak hrane humanitarnim organizacijama za one kojima je pomoć potrebna. Budite volonter i podržite akcije čišćenja vodenih resursa. Budite u toku sa najnovijim informacijama u vezi sa čuvanjem vode. Iako milioni ljudi u svetu gladuju, svaka četvrta odrasla osoba u svetu ima prekomernu telesnu težinu ili je gojazna. U Srbiji se, takođe beleži rast gojaznosti i kod odraslih i kod dece. Prema rezultatima poslednjeg nacionalnog istraživanja (2019.) svaki treći stanovnik je imao prekomernu težinu i svaki peti je bio gojazan. Podjednako su gojazni muškarci i žene, a više gojaznih je u Vojvodini, među siromašnim, manje obrazovanim i u ruralnim sredinama. Žene pokazuju zdravije navike u ishrani u odnosu na muškarce, kao i osobe višeg obrazovanja i boljeg materijalnog statusa. Dominantno se koristi beli hleb u ishrani, a svaki 11 stanovnik dosoljava hranu pre nego što je proba. Korišćenje životinjskih masti se povećalo, a najviše je zastupljeno kod stanovnika Vojvodine (51,3%). Voće svaki dan jede samo 4 od 10 stanovnika, a povrće ili salatu tek svaki drugi stanovnik.Voda je hrana, voda je život i najbolji napitak za čoveka. Menjajte svoje navike u ishrani u korist zdravlja, brinite o svom i zdravlju svoj.

 

Centar za promociju zdravlja, Zavoda za javno zdravlje Subotica povodom Svetskog dana hrane organizovao je u ponedeljak, 16. oktobra, u Hemijskoj školi, edukativni seminar o pravilnoj ishrani i poremećajima ishrane a sadržaj istog bio je „Piramida pravilne ishrane – izrada jelovnika”, „Unos tečnosti i uticaj na zdravlje“ – analiza unosa tečnosti, šećera i soli putem napitaka“,  „Celulit”, “Anoreksija i bulimija – rešavanje problema nepravilne ishrane”. Sadržaj је učenicima biti prenet kroz radionice uz njihovo interaktivno uključenje sa ciljem motivacije i osposobljavanja mladih da biraju zdrave navike u ishrani. U utorak, 17. oktobra seminar će se održati u Medicinskoj školi.

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *