Subotica primer dobre prakse populacione i politike ravnopravnosti polova

U organizaciji fondacije „Dajana Paunović“ i lokalne samouprave danas je u Subotici održana tribina pod nazivom „Društveni dijalog – Predstavljanje ciljeva, zakonodavnog okvira i mira Republike Srbije u oblasti populacione politike i politike ravnopravnosti polova”. Na tribini su predstavljene brojne mere koje se sprovode u tim oblastima, a njeni učesnici  saglasni su da je Subotica primer dobre prakse, kako jedna lokalna samouprava sprovodi mere koje su posvećene građanima, ali da je neophodno veće informisanje o pravima i načinu njihovog ostvarivanja.

Dajana Paunović, osnivač fondacije “Dajana Paunović”, istakla je dobru saradnju sa vladinim sektorom po pitanju detektovanja i rešavanja problema običnih ljudi, ali da je potrebno raditi na širenju svesti građana, što je jedan od ciljeva ove fondacije. “Populaciona politika i politika ravnopravnosti je fokus fondacije, fokus države ali Evropske unije, to je budućnost. Mi smo obišli mnogo gradova i lokalnih samouprava, mislim da smo mnogo konkretnih stvari uradili, mnogo rešenja našli, mnogo problema detektovali na terenu, ali uz pomoć i u sinergiji sa narodom došli smo do održivih rešenja što i jeste suština ovoga, tako da Suboticu nismo mogli da zaobiđemo. Moram da istaknem dobru saradnju sa vladinim sektorom, a mi smo ta tampon zona između građana i države, prikupljamo informacije, detektujemo probleme, prenosimo tamo gde treba i svi zajednički radimo na njihovim održivim rešenjima”, istakla je Paunović.

Dijana Milojević, podsekretarka u sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova APV naglasila je da je tribina prilika da se pokaže dobra saradnja vladinog sektora i državne službe. “Jako dobro sarađujemo sa fondacijom Dajana Paunović jer su oni nekako primetili da možda će doći lakše do građana i fokusirati se na probleme koje muči običan narod, a mi kao pokrajinska vlada se trudimo da to rešavamo. Naš sekretarijat je sveobuhvatnog karaktera”, istakla je Milojević.

Jasmina Stevanović, sekretarka Sekretarijata za društvene delatnosti grada Subotice je naglasila da naš grad ima šta da pokaže po pitanju mera pronatalitetne politike, zato što se godinama unazad radi na unapređenju mera vezanih za tu oblast i istakla kao jako dobrom neposrednu komunikaciju sa korisnicima istih. “Imamo dobru komunikaciju sa svim relevantnim faktorima koji mogu da pomognu ovde, naš je cilj bio da pokažemo javnosti šta je ono što mi radimo, jer mislim da ljudi nisu bili dovoljno informisani koje su im sve mere dostupne na teritoriji grada Subotice. To je bio naš cilj i verujem da smo u tome uspeli, da kroz ovakve i druge tribine i medijske nastupe i mere, zaista dopremo do ljudi da imaju dosta prava, ne samo ona prava koja država daje i koja su zaista velika, nego da i lokalna samouprava radi na tome da zajedno sa pokrajinskom vladom i državom ovo bude mogućnost da im ponudimo i pomognemo u ostvarivanju njihovih prava u ovoj oblasti”, zaključila je Stevanović.