„Elite Palić“ DOO uzima u zakup Akva park

U prostorijama preduzeća DOO „Park Palić“, 17. jula održan je postupak otvaranja ponuda za davanje u zakup nepokretnosti Akva Park na Paliću.

Komisija je utvrdila da se na Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup Akva Parka na Paliću prijavio jedan ponuđač. Uvidom u dokumentaciju konstatovano je da je preduzeće „Elite Palić“ DOO, Palić,  u svojstvu ponuđača podnelo blagovremenu i potpunu ponudu, u skladu sa uslovima i kriterijumima iz Javnog oglasa.

U predstojećem periodu, u skladu sa utvrđenom procedurom, biće preduzete dalje neophodne i predviđene radnje u cilju zaključenja Akta o davanju u zakup nepokretnosti Akva Park na Paliću sa izabranim ponuđačem, kako bi se stvorili uslovi za otpočinjanje obavljanja delatnosti.