Uspešna akcija MUP-a – dislocirano oko tri stotine iregularnih migranata iz okoline grada

U ranim jutarnjim časovima počela je akcija pretrage terena za iregularnim migrantima u šumskom pojasu prema granici sa Mađarskom na teritoriji grada Subotice. Pretragom je bila obuhvaćena teritorija 6.800 hektara, tačnije lokacije: Makova sedmica, Jasenovačka šuma, Tresetište i naselje Hajdukovo.

Po nezvaničnim informacijama locirano je oko 300 migranata koji su dalje procesuirani, pronađeno je osam automatskih pušaka, karabin, dva pištolja, municija municije i različitih uređaja koje su migranti koristili za međusobnu komunikaciju i krijumčarske radnje.

Po oceni nadležnih ovo je najveća akcija MUP-a koja je sprovedena do sada u Subotici, budući da je u istoj učestvovalo oko osam stotina pripadnika bezbednosti, odnosno SAJ-a, Žandarmerije, IJP, ATG, Policijske brigade, UKP, UGP, Uprave za tehnike i PU Subotica.

Akciji je prisustvovao ministar Bratislav Gašič, kao i gradonačelnik Stevan Bakić.