Radno vreme ambulanti od 24..07.2023 do 28.07.2023.

Zdravstvene ambulante Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica tokom sledeće nedelje će raditi po izmenjenom radnom vremenu.

Ambulanta –  ogr 3  (Subotica ; Ruđera Boškovića )  –  ne radi

Ambulanta  Dom Penzionera –  ponedeljak ,sreda   četvrtak i petak   od 7.00  do 14.00 časova, utorak  od 13.00  do 20.00

Ambulanta Tavankut – sreda i četvrtak  13.00-20.00  časova ponedeljak , utorak, petak 7.00-14.00   časova

Ambulanta  Mali Bajmok – ponedeljak, sreda i petak  7.00-14.00 časova, utorak I četvrtak  7.00-20.00 časova

Ambulanta  Hajdukovo  – ponedeljak  7.00:10.00, utorak 10:30-13:00, sreda   od   13.00 -17.00, četvrtak   10.30-13 .00, Petak  7.00-10.00

Ambulanta Bački Vinogradi – ponedeljak 10.30-14.00, utorak  13.30-16.00, sreda  10.00.-13.00, četvrtak 13.30-16.00, petak 10.30  -14.00

Ambulanta Šupljak – utorak ,četvrtak 9.00-10.00

Ambulanta  Stari Žednik   ponedeljak  utorak sreda  četvrtak i  petak   od  7.00 -10.00

Ambulanta Novi Žednik  ponedeljak utorak  sreda četvrtak  ipetak   od  10.30.-14.00

Studentska ambulanta  –  ne  radi

Ostale  ambulante  rade po  ustaljenom  rasporedu a moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti   tokom nedelje.