Usvojeni programi javnih preduzeća

U prethodnih desetak godina nije se desilo da Skupština grada Subotice da saglasnost na programe rada javnih preduzeća već u prvom mesecu godine ali se na 18. redovnoj sednici u četvrtak, 20.januara dogodilo.

Ovaj posao je Skupština grada u prethodnih 10 godina odrađivala u februaru, pa čak i u martu, a sada je posao završen  sa ciljem da javna preduzeća mogu najnormalnije da izvršavaju svoje nadležnosti, a sa druge strane da  građani mogu da računaju na te usluge blagovremeno i na način kako to građani Subotice zaslužuju,  rekao je predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor.

Na dnevnom redu našlo se 15 tačaka na dnevnom redu a najzanačajnije tačke, odnose se na davanje saglasnosti na programe 12  javnih i javno komunalnih preduzeća odnosno dva društva sa ograničenom odgovornošću koji imaju 1.500 strana i obuhvataju iznos u visini od 6,5 milijardi dinara.

Važno je reći da je osnov za finansijski rast preduzeća povećavanje broja korisnika usluga odnosno pokrivanje sve većeg područja, a ne povećanje cena,  znači cene su netaknute i tako će to i ostati, znači nije došlo i neće doći do poskupljenja“, istakao je dr Balint Pastor.

Za JKP “Vodovod i kanalizacija” predviđeno oko 30 miliona dinara za bušenje i opremanje bunara, a ovo preduzeće će iz sopstvenih sredstava izraditi projekte za proširenje kanalizacione, odnosno vodovodne mreže na području mesne zajednice Željezničko naselje, takođe je u planu proširenje vodovodne mreže u MZ „Zorka“, kao i da se ovo JKP itenzivno priprema za početak realizacije projekta „Čista Srbija“.

Što se tiče „Subotica gasa“, predviđeno je proširenje gasovodne mreže u visini od nešto malo više od 13 kilometara dok je plan iz prethodnih godina predviđao izgradnju 10 kilometara gasovodne mreže i projekte za 10 kilometara mreže. Ove godine će se izgraditi 13 kilometara gasovodne mreže, a napraviće se projekat za 20 kilometara mreže.

Za javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, predviđena su sredstva za rehabilitaciju, između ostalih, ulice Jovana Mikića, Somborskog puta, Zorkine ulice kao i ulica u većem broju mesnih zajednica, naveo je dr Balint Pastor, i dodao da u te mesne zajednice spadaju i „Ker“, „Gat“ i  „Kertvaroš“ dok su za JKP Čistoća i zelenilo predviđena sredstva u visini od 15 miliona dinara za početak rekultivacije nesanitarne deponije Aleksandrovačka bara i to je od izuzetne važnosti za građane.

Prema ovim planovima, javna preduzeća će uplaćivati u gradski budžet uplaćivati 50 odsto dobiti iz 2021. godine umesto 70 odsto koliko su do sada uplaćivali u budžet grada.

Za građane grada Subotice to je značajno zbog toga što će 50 odsto dobiti javna  preduzeća moći da preusmere u izradu novih projekata, u realizaciju novih projekata, nove investicije iz komunalne sfere.

Pozitivna mišljenja data su na planove javnih i javno komunalnih preduzeća pa je samim tim i skupština apsolutnom većinom potvrdila plan i program istih. Treba navesti da su u pitanju sredstva u iznosu od 6,4 milijarde dinara. Sva javna preduzeća finansiraju se iz sopstvenih prihoda dok će se iz budžeta finansirati JP Subotičke pijace i JP Subotica trans. Odlučeno je da ovim preduzećima pomogne jer treba biti socijalno društevno odgovoran kako bi nastavili , bez obzira na smanjen broj korisnika, da pružaju svoje usluge –  rekao je šef odborničke grupe Srpske napredne stranke, Veljko Vojnić dodajući da Subotičke pijace imaju veliku konkurenciju u tržnim centrima. Odlučeno je da se pomogne poljoprivredi a i sugrađanima da povoljnije nabavljaju životne namirnice. Veoma je važno što su programi doneti na vreme, što je pozitivan iskorak sa obzirom da su prethodnih desetak godina donošeni u februaru odnosno martu mesecu. Preduzeća će od dobiti u budžet uplaćivati umesto 70 odsto , svega 50, potpuno je implementiran Zakon o rodnoj ravnopravnosti a povećane su i plate u javnom sektoru – dodaje Vojnić ističući da su rashodi za reprezentacije, poslovna putovanja, subvencije i donacije ograničeni na nivo od prošle godine dok preduzeća koja se finansiraju iz budžeta prava da daju subvencije i donacije neće imati.

Cene usluga u preduzećima nisu predviđene a i iz odborničke grupe SVM-a smatraju da su programi pripremljeni temeljno kao i da njihovo poslovanje zadovoljava osnovne potrebe građana Subotice. Ukupan obim sredstava sa kojima raspolažu javna preduzeća meri se sa obimom ukupnog godišnjeg budžeta i radi se o novčanom iznosu  od 6,4 milijarde dinara.  Osim obezbeđivanja i zadovoljavanja građana sa uslugama sva javna preduzeća u svojim programima predvidela su i neophodna investicije, izgradnju novih bunara, proširenje kapaciteta – rekao je predsednik odborničke grupe SVM-a, Janoš Nagel dodajući da su sva preduzeća osim Suboticatransa poslovala pozitivno.

Da je donošenje odluke o davanju saglasnosti na programe javnih preduzeća afirmativno i dobro potvrdila je i opozicija navodeći da će javnim preduzećima biti olakšano poslovanje i moći će nesmetano da nastave sa pružanjem usluga korisnicima.

Govorio sam o preduzećima koja ne koriste budžetska sredstva, o preduzećima koje budžetska sredstva koriste po difoltu i o monopolistima gde spadaju preduzeća Subotičke pijace , Vodovod i kanalizacija i Regionalna deponija –  rekao je predsednik odborničke grupe Pokret za građansku Suboticu, Miroslav Milojević dodajući da se za ista odvajaju ogromna finansijska sredstva iz budžeta. Čuli smo objašnjenje da će uskoro Regionalna deponija početi, usled nabavke određenih sredstava, da radi rentabilnije i da se iz budžeta neće izdvajati sredstva a to je i objašnjenje za preostala dva preduzeća.  Suština nije da se preduzeće zadrži na prostoj reprodukciji nego da uđe u razvoj odnosno u proširenu reprodukciju – rekao je još Milojević prezentujući svoj predlog da se po ugledu na okolne zemlje umesto 14 formira jedno javno preduzeće. Tu bi došlo do ogromnih ušteda jer javna komunalna preduzeća ne bi između sebe plaćala pdv. S obzirom da partijska nomenklatura svoje prohteve za zapošljavanje namiruje kroz javna preduzeća, ovaj zahtev nije prihvaćen ali u slučaju da se predlog jednom prihvati javno preduzeće odabralo bi jednog direktora , na osnovu konkursa, koji bi uspeo da  odgovori na zahteve vremena. Ja verujem da će doći to vreme i da se mnogi problemi reše.

Ekonomija uvek može da se uravnotežava na nižem nivou. Vidimo da je inflacija 7.5 posto pa je realno očekivati u skladu sa kretanjem iste povećanje cena usluga u javnim i javno komunalnim preduzećima. Ja očekujem da će biti korekcija cena na niou cele države.

Nova sednica održaće se 03. februara.

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *