Izabran novi sastav Lokalne izborne komisije

Na drugoj vanrednoj sednici Skupštine grada Subotice koja je održana u petak, 11. februara na dnevnom redu našla se jedna tačka koja je jednoglasno i usvojena

Prema novom Zakonu o lokalnim izborima koji je u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvojen u petak, 4. februara a koji je stupio na snagu, u utorak, 8. februara,  sve skupštine opštine i gradovi u Srbiji imali su obavezu da u roku od sedam dana od stupanja na snagu istog, do 15. februara, održe sednicu skupštine opštine, odnosno skupštine grada, imenuju članove, zamenike članova, sekretara i zamenika sekretara Lokalne izborne komisije.

Izabran je novi predsednik, zamenik predsednika kao i 20 članova dok je prethodni sastav razrešen – rekao je Veljko Vojnić, predsednik odborničke grupe SNS dodajući da je na veliko zadovoljstvo, uz prethodno usaglašavanje odluka doneta jednoglasno a posao uspešno obavljen.

Za predsednika Lokalne izborne komisije izabran je Nenad Kozomora iz redova Srpske napredne stranke.  Izmena je što su odbornici koji nisu članovi odborničke grupe imali pravo na člana ili zamenika člana u izbornoj komisiji. Tako će Savez bačkih Bunjevaca i Ruska stranka imati po jedno mesto zamenika.  Srpska napredna stranka imaće deset mesta, uključujući i zamenička mesta, Savez vojvođanskih Mađara sedam, a Socijalistička partija Srbije, Vojvođanski front i Pokret za građansku Suboticu po jedno mesto.

Novi sastav Lokalne izborne komisije

Nenad Kozomora, za predsednika, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“, Zoltan Šiplika, za zamenika predsednika, na predlog Odborničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség – Savez vojvođanskih Mađara“,

Tatjana Božić, za člana, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“, 2. Saša Lolevski, za zamenika člana, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“,

Tatjana Tomić, za člana, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“,

 Miomir Ikić, za zamenika člana, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“,

Verica Mišević, za člana, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“,

Dušan Obradović, za zamenika člana, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“,

Bojan Pađen, za člana, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“,

Đurđica Tepavac, zamenik člana na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“,

Vladimir Grujičić, za člana, na predog Odborničke grupe IVICA DAČIĆ – „SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJA“ (SPS),

Ivana Abadžić, za zamenika člana, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – ZA NAŠU DECU“,

Đerđ Nađ Kanas (Nagy Kanász György), za člana, na predlog Odborničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség – Savez vojvođanskih Mađara“,

Petra Bodor (Bodor Petra), za zamenika člana, na predlog Odborničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség – Savez vojvođanskih Mađara“,

 Karolj Kovač (Kovács Károly), za člana, na predlog Odborničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség – Savez vojvođanskih Mađara“,

Silvija Nemet (Német Szilvia), za zamenika člana, na predlog Odborničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség – Savez vojvođanskih Mađara“,

Vidor Roža (Rózsa Vidor), za člana, na predlog Odborničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség – Savez vojvođanskih Mađara“,

Kornelija Dobo Veigner (Dobó Weigner Kornélia), za zamenika člana, na predlog Odborničke grupe „Vajdasági Magyar Szövetség – Savez vojvođanskih Mađara“,

Petar Balažević, za člana, na predlog Odborničke grupe “DSHV-LSV-ujedinjeni za demokratsku Suboticu”,

Katarina Beneš, za zamenika člana, na predlog Grupe građana „Bunjevci za Suboticu“,

Blagiša Jefić, za člana, na predlog Odborničke grupe „ПОКРЕТ ГРАЂАНСКЕ СУБОТИЦЕ – SZABADKA POLGÁRI MOZGALMA – POKRET GRAĐANSKE SUBOTICE“,

Ramona Petrov, za zamenika člana, na predlog Ruske stranke.