U četvrtak, 03. februara sednica Skupštine Grada

U četvrtak, 03. februara održaće se ovogodišnja druga odnosno 19. po redu redovna sednica Skupštine Grada na kojoj će se , na dnevnom redu naći 10 tačaka.

Jedna od najbitnijih tačaka svakako je stvaranje pravnog osnova da se posle više od 15 godina osnuje Savet za međunacionalne odnose grada Subotice. To je telo koje formira Skupština Grada a koje mora da postoji u svim nacionalnim, mešovitim lokalnim samoupravama pa samim tim i u Subotici  – rekao je predsednik Skupštine Grada Balint Pastor ističući da je Grad trpeo opravdane kritike od strane republičke vlasti i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava. Veoma brzo imenovaćemo i članove Saveta za međunacionalne odnose a Savet za međunacionalne odnose  je bitan iz razloga  što na osnovu određenih Zakona Republike Srbije Grad neke nadležnosti ne može da izvršava bez postojanja mišljenja i stava iz čega proizilazi da se određeni procesi nakon formiranja Saveta mogu odblokirati.  

Savet za međunacionalne odnose poslednji put je funkcionisao u periodu od 2004. godine do 2008. godine.

Na sutrašnjoj sedenici biće usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu, zahvaljujući kojem su prethodne godine posao našla 73 sugrađana iz kategorije lica teže zapošljivih osoba, kategorije samozapošljavanja i kategorije zapošljavanja po programu javnih radova.

Na sednici će se naći i tačka donošenja programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2022. godinu.  Na ovu saglasnost koju treba da da Ministarstvo za zaštitu životne sredine nekada se čekalo nedeljama a sada bih se zahvalio državnom sekretaru Robertu Jakši koji se potrudio da istu dobijemu za jedan dan, rekao je još Pastor dodajući da program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine s jedne strane podrazumeva kontinuirano praćenje kvaliteta elemenata životne sredine, a sa druge strane  aktivnosti  u cilju  očuvanja zaštićenih područja odnosno aktivnosti na uspostavljanju i održavanju zaštitnog pojasa oko Palićkog jezera, sanaciju ilegalnih deponija kao i projekte udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine.

Mi smo prošle godine prvi put nakon pauze od nekoliko godina ponovo raspisali konkurs za udruženja građana iz oblasti ekologije to jest zaštitu životne sredine dok ovaj budžetski fond grada obuhvata 147 , 8 miliona dinara, dodao je Pastor.

Narodna skupština danas počinje raspravu o izbornim zakonima i u petak bi isti trebali da budu i usvojeni da bi najverovatnije u subotu stupili na snagu. Svi gradovi i sve opštine u Republici Srbiji imaće rok od sedam dana da izaberu članove lokalne izborne komisije iz čega proističe da ćemo mi, ukoliko se ništa u međuvremenu ne promeni, biti u obavezi da u roku od sedam dana to jest do kraja sledeće nedelje održimojoš jednu sednicu i izaberemo članove lokalne izborne komisije, koji će na onovu novih predloga zakona imati nadležnosti u vezi održavanja republičkih izbora.